Home Brytyjskie Co by nie szukać czyli wielki brytyjsko serialowy masterpost

Co by nie szukać czyli wielki brytyjsko serialowy masterpost

autor Zwierz

 

 

Hej

 

Ponieważ znalezie­nie czegokol­wiek na zwierzu zaczy­na być kosz­marem (choć jest całkiem sprawne okienko wyszuki­wa­nia z boku) zwierz postanow­ił zro­bić dla was mas­ter­post. Co to jest? mas­ter­post to miejsce gdzie zbiera się np. lin­ki do wszys­t­kich odcinków seri­alu. Tym razem zwierz daje wam lin­ki do wszys­t­kich wpisów o bry­tyjs­kich seri­alach, które pamię­ta, że ukaza­ły się na blogu. Zwierz nie daje tu linków do wpisów o  Dok­torze, ponieważ ser­i­al ma na blogu osob­nąk ate­gorię i nie trud­no będzie  znaleźć opisy bard­zo wielu odcinków (kat­e­gorie są na górze pod tytułem). Wiele z tych recen­zji było pisane po zaled­wie jed­nym odcinku więc raczej może­cie je trak­tować jako np. prze­jaw zachę­ty ze strony zwierza niekoniecznie pod­sumowanie całego seri­alu. 

 

 

 

 

Danc­ing on the Edge 

The Par­adise

Mr.Selfridge

A Young Doc­tor Note­book

Lit­tle Britain

The Hour sezon 1

The Hour sezon 2

Gar­row’s Law

Hol­low Crown

Twen­ty Twelve

Luther/Not Going out

Rip­per Street

Call the Mid­wife

Utopia

Broad­church

Black Books

Spaced

Our Friends in the north

Down­ton Abbey (sezon 1)

Down­ton Abbey (sezon 3)

Wal­lan­der (sezon 1)

Wal­lan­der (sezon 3 odcin­ki 1/2/3)

Parade’s End (odcin­ki 1/2/3/4)

Miran­da

Being Human

Cranford/Powrót do Cran­ford

Sub­ur­ban Shootout

Szpiedzy w Warsza­w­ie

Hotel Baby­lon

 Birdsong/Shackelton

Sher­lock sezon 1

Sher­lock sezon 2 (odcin­ki 1/2/3)

 

Wpisy pow­stawały w różnych okre­sach pisa­nia blo­ga więc różnią się wnikli­woś­cią i dłu­goś­cią. Fakt, ze zwierz o czymś nie pisał nie znaczy, że nie oglą­dał. Najczęś­ciej znaczy, że pisał a.) na pop­cornerze b.) uznał, że napisze kiedy indziej i zapom­ni­ał c.) wró­ci do pisa­nia o seri­alu w cyk­lu oglą­da­nia się przez ramię. 

Ps: Jeśli przy­pom­i­na­cie sobie jak­iś wpis który zwierz popełnił a go sam nie pamię­ta daj­cie mu znać.

EDIT: Zwierz postanow­ił jed­nak pi razy drzwi spisać seri­ale/mi­ni-seri­ale które widzi­ał a o których jeszcze nie pisał: Abso­lut­nie Fan­tasty­cznie, Come Fly with Me, Skins, Misfits,Blackpool, Black­ad­der, Death in Par­adise, Black Mirror,Scott &Bailey, Casano­va, Cou­pling, Des­per­ate Roman­tics, Office, Episodes,Jane Eyre, Emma, The Lague of Gen­tel­man, Upstairs Down­stairs, Tess D’Um­bervilles, Ten­ant of Wild­fell hall, Pride &Predjuce, Rozważ­na i Roman­ty­cz­na, For­tunes of War,? Him&Her, Jekyll, Life on Mars, Lost in Austen, Secret Dairy of Call Girl, The Thick of It,  The Crismon Pea­tle and White, The IT Crowd, Whitechapel, Mon­day Mon­day, North and South i pewnie mnóst­wo innych których nie pamię­ta.  

0 komentarz
0

Powiązane wpisy