Home Książki Nie zapomnij się bać czyli o książce “Druga szansa”

Nie zapomnij się bać czyli o książce “Druga szansa”

autor Zwierz
Nie zapomnij się bać czyli o książce “Druga szansa”

Jak już ustalil­iśmy ostat­nio – mam słabość do książkowych thrillerów. Co jest w sum­ie zabawne bo nie ciąg­nie mnie tak bard­zo do tego gatunku w filmie. Dłu­go się zas­tanaw­iałam dlaczego tak jest i ostate­cznie – uświadomiłam sobie, że jestem w stanie poczuć niepokój kiedy wyobrażam sobie jakąś zag­mat­waną i opisaną przez autorkę sytu­ację, ale już niekoniecznie kiedy oglą­dam taką his­torię w kinie. Właśnie do takiego wniosku doszłam czy­ta­jąc „Drugą Szan­sę” Katarzyny Bereni­ki Miszczuk.

 

Jeśli tytuł obił się wam o uszy to nie bez powodu. Nie dawno miał na Net­flix pre­mierę ser­i­al „Otwórz oczy” dla którego książ­ka była inspiracją. Nie wiem czy to tylko moje wraże­nie, ale mini ser­i­al przeszedł trochę bez echa. A szko­da bo to całkiem niezła – bardziej młodzieżowa (w seri­alowym wyda­niu) pro­dukc­ja, która pokazu­je, że spoko­jnie pol­s­ka współczes­na lit­er­atu­ra nada­je się do ekraniza­cji, które potem dosta­ją między­nar­o­dową dys­try­bucję. Trochę żału­ję, że wokół seri­alu nie było więcej szu­mu (za to był ład­ny mur­al w Warszawie).

 

Wróćmy jed­nak do książ­ki – bo choć ser­i­al oglą­dałam nawet z zaciekaw­ie­niem to nie wzbudz­ił we mnie tych emocji co powieść Mis­zczuk. Dlaczego? Cóż, his­to­ria Julii, która budzi się w tajem­niczym ośrod­ku zaj­mu­ją­cym się osoba­mi cier­pią­cy­mi na utratę pamię­ci, bazu­je przede wszys­tkim na naszych prostych ale doskonale znanych lękach.  Puste, ciemne kory­tarze, poko­je w których nie da się dobrze zamknąć drzwi, łazien­ka z której dochodzi jak­iś głos, stukanie za oknem. Kto choć raz w życiu spędz­ił noc w pustym poko­ju hotelowym ten wie, że cza­sem nie ma nic straszniejszego niż jakieś dzi­wne skrzyp­i­e­nie za ścianą. A doda­jmy do tego szpi­tal­ną este­tykę  i już właś­ci­wie do pełni naszych stra­chów braku­je już tylko morder­czego klauna.

 

Mis­zczuk w swo­jej powieś­ci bard­zo stop­ni­u­je napię­cie. Ma do tego doskon­ałe narzędzia bo Julia nie tylko cier­pi na zanik pamię­ci ale też podawane są jej silne leki. Czy to co widzi i czu­je jest prawdą? Ile z tego to dzi­ałanie leków, czy przy­pom­i­nanie sobie frag­men­tów z przeszłoś­ci? Dlaczego pewne rzeczy do siebie zupełnie nie pasu­ją? Czy to Julia coś przeoczyła czy rzeczy­wis­tość wokół niej jest w jak­iś sposób skażona. To wszys­tko spraw­ia, że czy­ta się książkę z ros­ną­cym poczu­ciem zagroże­nia. A kiedy Julia zaczy­na widzieć postać rudej dziew­czyny wzy­wa­jącej ją innym imie­niem… cóż czy­tałam książkę późno wiec­zorem i uznałam, że to doskon­ały moment żeby ją odłożyć bo inaczej będę musi­ała spać przy zapalonym świetle.

 

Jak w każdym thrillerze bywa – od początku wiemy, że powin­niśmy być nieufni ale niekoniecznie wiemy wobec kogo. Nasze pode­jrzenia od razu budzi ter­apeut­ka Julii, Zofia Moczul­s­ka, która wciąż pow­tarza, że chce dziew­czynie pomóc, że zacznie z nią ter­apię, która ma spraw­ić, że Julia w końcu sobie wszys­tko przy­pom­ni. Tym co mnie w książce najbardziej intry­gowało, to pytanie – czy rzeczy­wiś­cie Moczul­s­ka, która korzys­ta z mnóst­wa iry­tu­ją­cych zdrob­nień, ma coś na sum­ie­niu czy patrzymy po pros­tu na rzeczy­wis­tość przez pryz­mat dziew­czyny, która popa­da w coraz więk­szą para­no­ję, wywołaną utratą pamięci.

 

Tu od razu chci­ałam zaz­naczyć, że miałam pewne wąt­pli­woś­ci zan­im sięgnęłam po książkę – bo zwyk­le nie przepadam za powieś­ci­a­mi wyko­rzys­tu­ją­cy­mi moty­wy chorób psy­chicznych czy neu­ro­log­icznych. Nie dlat­ego, że uważam, że nie należy o tym pisać, ale raczej dlat­ego, że pis­arze częs­to piszą niesamowite bzdury, nie zwraca­jąc uwagę na to co na dany tem­at mówi medy­cy­na. Moje wąt­pli­woś­ci opadły kiedy zdałam sobie sprawę, że autor­ka jest przede wszys­tkim lekarką, w trak­cie spec­jal­iza­cji. Poczułam ulgę, że za tem­aty około medy­czne bierze się oso­ba, która swo­ją wiedzę o psy­chologii i neu­rologii brała z nieco bardziej pogłębionych źródeł niż szy­b­ki research w Google czy własne widzi mi się.

 

Z thrillera­mi jest tak, że człowiek najwięcej chci­ał­by powiedzieć o zakończe­niu, ale nie może bo wtedy zep­su­je wszys­tkim innym czytel­nikom radochę. Powiem tak – jest określona pula zakończeń i książ­ka się w niej mieś­ci, choć autor­ka do samego koń­ca prowadzi czytel­ników w taki sposób, że kiedy poczu­ją się już bez­piecznie, że wiedzą co się dzieje, pojaw­ia się coś nowego. Pod tym wzglę­dem mam wraże­nie, że czy­tanie tej powieś­ci jest jak oglą­danie filmów Christo­phera Nolana, kiedy już wyda­je ci się, że wszys­tko rozu­miesz, pojaw­ia się nagły zwrot akcji. Ale o to chy­ba w thriller­ach chodzi by uśpić czu­jność czytel­ni­ka a potem zafun­dować mu coś nowego. Warto też dodać że jeśli oglą­dal­iś­cie ser­i­al to musi­cie się przy­go­tować, że książ­ka się od niego różni – ale to bard­zo dobrze, bo zawsze pow­tarzam, że w takim przy­pad­ku dosta­je­my dwa dzieła kul­tu­ry w cenie jednego.

 

Nie ważne czy widzieliś­cie ser­i­al czy się dopiero zabiera­cie za seans – pole­cam sięgnąć po książkę. Czy­ta się ją bard­zo szy­bko, lek­turze towarzyszy miły dreszczyk emocji, a zgady­wanie jakie może być zakończe­nie dokła­da do przy­jem­noś­ci. Rzekłabym – ide­al­na lek­tu­ra na tą porę roku kiedy szukamy wymów­ki żeby nie wychodz­ić z domu. „Nie mogę, czy­tam książkę” brz­mi tu naprawdę słodko.

Post pow­stał we współpra­cy z wydawnictwem Uroboros

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

game slot online judi bola judi bola online resmi judi bola resmi terpercaya
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online