Home Tak sobie myślę Parę słów o kilku słowach czyli “Jeszcze słowo” debiutuje na blogu

Parę słów o kilku słowach czyli “Jeszcze słowo” debiutuje na blogu

autor Zwierz
Parę słów o kilku słowach czyli “Jeszcze słowo” debiutuje na blogu

Kochani ten wpis dla wielu z was nie będzie miał w sobie nic z nowoś­ci ale czu­ję się w obow­iązku go jed­nak napisać. Głównie dlat­ego, że czu­ję odrobinę lojal­noś­ci wobec moich czytel­ników, którzy nie śledzą mnie w social medi­ach. Bo jed­nak – trochę głu­pio mieć nowy pod­cast który towarzyszy blo­gowi i nie napisać o nim na blogu.

 

Pod­cast założyłam już trzy tygod­nie temu ale cały czas zas­tanaw­iałam się czy aby na pewno nie jest to tylko chwilowa zajawka i czy ener­gia nie wycz­er­pie mi się  przed kole­jnym odcinkiem. Dziś kiedy jesteśmy po trzech pre­mier­ach a odcinek czwarty i pią­ty bez­piecznie czeka­ją w kole­jce na pub­likację mogę chy­ba spoko­jnie powiedzieć – idziemy w kierunku czegoś zde­cy­dowanie stałego.

 

 

Pytanie – po co mi kole­jny pod­cast mogło się wyświ­etlić w niejed­nej głowie. Musi­cie jed­nak zdać sobie sprawę, że mój włas­ny pod­cast był moim marze­niem od dość daw­na. Wszys­tko zaczęło się gdzieś na początku pan­demii kiedy stało się jasne, że nie mam więcej wymówek by nie zaj­mować się mon­towaniem pod­cas­tu. Potem okaza­ło się, że jest to łatwiejsze niż myślałam (choć zde­cy­dowanie nadal się uczę). Przez kil­ka miesię­cy rozważałam czy nie zacząć robić czegoś swo­jego ale miałam na głowie inne pro­jek­ty. Ter­az jed­nak wszys­tkie mają prz­er­wę – Pawła wciągnęło super Spalmy to!, Megu z Czy­tu Czy­tu zain­west­owała w macierzyńst­wo (a niemowlę­ta nie mają żad­nego sza­cunku dla nawyków czytel­niczych) a z Patrycją z „Wtem, Piosen­ka” zro­biłyśmy sobie waka­cyjną prz­er­wę by nabrać sił i ochoty do nagrywania.

 

Inny­mi słowy nie mogłam się już tłu­maczyć brakiem cza­su, inny­mi pro­jek­ta­mi i tym, że jest wszys­tkiego za dużo. Kiedy siedzi­ałam tak sobie wiec­zorem kil­ka tygod­ni temu przekłada­jąc mikro­fon z lewej na prawą stronę biur­ka zdałam sobie sprawę, że mam wszys­tko by ruszyć z pod­castem. I wiecie że właśnie wtedy – powodowana impulsem – zde­cy­dowałam, że nagry­wam. To była chy­ba jakaś iskra boża bo od razu pojaw­ił się w mojej głowie cały pomysł i cały for­mat. Wiedzi­ałam, że nie chcę mnożyć tem­atów w których się wypowiadam – dlat­ego zde­cy­dowałam się na pod­cast który ma towarzyszyć blo­gowi i podob­nie jak on kon­cen­trować się na popkulturze.

 


Tak, to był właśnie ten błysk że nie chcę robić czegoś co było­by zupełnie osob­ne ale właśnie towarzyszące, współ­gra­jące – spójne z doty­chcza­sową marką. Jed­nocześnie pojaw­ie­nie się blo­ga poz­woliło­by mi w końcu wypełnić lukę, która mi od kilku lat ciążyła – ponieważ nie piszę już blo­ga codzi­en­nie nagle okaza­ło się, że jest mnóst­wo rzeczy, o których chci­ałabym wam opowiedzieć i wspom­nieć ale nie piszę o nich na blogu. Ale zawsze mogę opowiedzieć w pod­caś­cie. Od razu tez zde­cy­dowałam, że nie będzie to pod­cast dłu­gi – bliżej mu będzie min­ut 20 (max. 30) niż godziny. Tu z kolei inspirac­je były dwie. Pier­wsza – dwadzieś­cia min­ut mon­tu­je się krócej (zresztą zwyk­le oznacza to real­nie koło pół godziny mówienia), oraz dru­ga – uwiel­bi­am słuchać pod­casatów w drodze do pra­cy i zori­en­towałam się, że zwyk­le właśnie te 20–30 min­u­towe są ide­alne – pozostałe wyłączam w połowie i zapominam.

 

 

Sam tytuł „Jeszcze słowo” to po pier­wsze – doskon­ałe odw­zorowanie tego, że pod­cast jest takim dodatkiem do blo­gowa­nia. Ale też inspiracją był pewien wykład­ow­ca, który ilekroć wydawało się, że już skończył miał „jeszcze słowo” – co też odd­a­je ton tego pod­cas­tu – takie uwa­gi dodatkowe, moż­na by rzecz bonus ale także dowód na to, że nie jestem w stanie przes­tać gadać o pop­kul­turze. Bo co ważne – w każdym odcinku staram się wam opowiedzieć o jakimś filmie, książce, pro­gramie który oglą­dam. Postanow­iłam, że będzie to pod wielo­ma wzglę­da­mi cud­own­ie trans­par­ent­ny pro­gram gdzie poz­na­cie mroczne ele­men­ty moich kul­tur­owych nawyków (tak oglą­dam filmy pro­dukcji Hall­marku i to niekiedy hurtowo).

 

Na sam koniec muszę wam powiedzieć, że była jeszcze jed­na inspirac­ja do rozpoczę­cia nagry­wa­nia tego pod­cas­tu czyli mój Patron­ite. Czułam, że muszę moim obior­com – czyli wam – zawsze ofer­ować coś nowego i ciekawego (a także co ważne) dar­mowego by pokazać że wasze wspar­cie przekła­da się na realne dzi­ała­nia. Inna sprawa – fajnie się tworzy kiedy nie trze­ba się zas­tanaw­iać skąd weźmie się kasę na pro­gram do wyrówny­wa­nia dźwięku czy na pieniądze za które opłaci się pro­jekt logo. To wszys­tko są oczy­wiś­cie sto­sunkowo niewielkie kosz­ty (zwłaszcza kiedy już wcześniej kupiło się sobie mikro­fon) ale częs­to to właśnie te ele­men­ty utrud­ni­a­ją pod­ję­cie decyzji o działaniu.

 

Na jak dłu­go zostanie z nami pod­cast? Myślę, że jeśli przyjdzie moment w którym wrócą moje inne pro­jek­ty to nie będę wam pro­ponowała czterech pod­castów ze mną w roli głównej. Z drugiej strony zda­je sobie sprawę, że pewnie minie sporo cza­su zan­im to się stanie. Na razie nagry­wanie spraw­ia mi olbrzymią przy­jem­ność a mate­ri­ałów i treś­ci do omówienia nie braku­je. Po pier­wszym odcinku mogłam się też przez chwilę poczuć królową świa­ta co było miłe bo część z was wywin­dowała odcinek na szóste miejsce na Spo­ti­fy.  Serio wiem, że to efekt nowoś­ci ale mimo wszys­tko – MAGIA.

 

Cud­owne logo do mojego blo­ga zro­biła Anka Kali­nows­ka. Jest mega utal­en­towana :) Swój pro­jekt zro­biła tak by pasował do iden­ty­fikacji blo­ga zro­bionego przez Maję Lulek

 

No dobrze to tyle – i tak się rozpisałam – jeśli słuchal­iś­cie doty­chczas tego pod­cas­tu to dzię­ki, że tak wcześnie się dołączyliś­cie do grupy słuchaczy, jeśli to dla was kom­plet­na nowość – mam nadzieję, że się spodo­ba. Plus jest taki, że ter­az pod­cast jest dostęp­ny naprawdę wszędzie gdzie się da – więc ominie was frus­trac­ja pier­wszych tygod­ni gdzie pod­cast nie chci­ał się wyświ­et­lać w takich miejs­cach jak Google Pod­cast czy Pod­casty Apple.

 

 

 

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online