Home Tak sobie myślę Parę słów o kilku słowach czyli “Jeszcze słowo” debiutuje na blogu

Parę słów o kilku słowach czyli “Jeszcze słowo” debiutuje na blogu

autor Zwierz
Parę słów o kilku słowach czyli “Jeszcze słowo” debiutuje na blogu

Kochani ten wpis dla wielu z was nie będzie miał w sobie nic z nowoś­ci ale czu­ję się w obow­iązku go jed­nak napisać. Głównie dlat­ego, że czu­ję odrobinę lojal­noś­ci wobec moich czytel­ników, którzy nie śledzą mnie w social medi­ach. Bo jed­nak – trochę głu­pio mieć nowy pod­cast który towarzyszy blo­gowi i nie napisać o nim na blogu.

 

Pod­cast założyłam już trzy tygod­nie temu ale cały czas zas­tanaw­iałam się czy aby na pewno nie jest to tylko chwilowa zajawka i czy ener­gia nie wycz­er­pie mi się  przed kole­jnym odcinkiem. Dziś kiedy jesteśmy po trzech pre­mier­ach a odcinek czwarty i pią­ty bez­piecznie czeka­ją w kole­jce na pub­likację mogę chy­ba spoko­jnie powiedzieć – idziemy w kierunku czegoś zde­cy­dowanie stałego.

 

 

Pytanie – po co mi kole­jny pod­cast mogło się wyświ­etlić w niejed­nej głowie. Musi­cie jed­nak zdać sobie sprawę, że mój włas­ny pod­cast był moim marze­niem od dość daw­na. Wszys­tko zaczęło się gdzieś na początku pan­demii kiedy stało się jasne, że nie mam więcej wymówek by nie zaj­mować się mon­towaniem pod­cas­tu. Potem okaza­ło się, że jest to łatwiejsze niż myślałam (choć zde­cy­dowanie nadal się uczę). Przez kil­ka miesię­cy rozważałam czy nie zacząć robić czegoś swo­jego ale miałam na głowie inne pro­jek­ty. Ter­az jed­nak wszys­tkie mają prz­er­wę – Pawła wciągnęło super Spalmy to!, Megu z Czy­tu Czy­tu zain­west­owała w macierzyńst­wo (a niemowlę­ta nie mają żad­nego sza­cunku dla nawyków czytel­niczych) a z Patrycją z „Wtem, Piosen­ka” zro­biłyśmy sobie waka­cyjną prz­er­wę by nabrać sił i ochoty do nagrywania.

 

Inny­mi słowy nie mogłam się już tłu­maczyć brakiem cza­su, inny­mi pro­jek­ta­mi i tym, że jest wszys­tkiego za dużo. Kiedy siedzi­ałam tak sobie wiec­zorem kil­ka tygod­ni temu przekłada­jąc mikro­fon z lewej na prawą stronę biur­ka zdałam sobie sprawę, że mam wszys­tko by ruszyć z pod­castem. I wiecie że właśnie wtedy – powodowana impulsem – zde­cy­dowałam, że nagry­wam. To była chy­ba jakaś iskra boża bo od razu pojaw­ił się w mojej głowie cały pomysł i cały for­mat. Wiedzi­ałam, że nie chcę mnożyć tem­atów w których się wypowiadam – dlat­ego zde­cy­dowałam się na pod­cast który ma towarzyszyć blo­gowi i podob­nie jak on kon­cen­trować się na popkulturze.

 


Tak, to był właśnie ten błysk że nie chcę robić czegoś co było­by zupełnie osob­ne ale właśnie towarzyszące, współ­gra­jące – spójne z doty­chcza­sową marką. Jed­nocześnie pojaw­ie­nie się blo­ga poz­woliło­by mi w końcu wypełnić lukę, która mi od kilku lat ciążyła – ponieważ nie piszę już blo­ga codzi­en­nie nagle okaza­ło się, że jest mnóst­wo rzeczy, o których chci­ałabym wam opowiedzieć i wspom­nieć ale nie piszę o nich na blogu. Ale zawsze mogę opowiedzieć w pod­caś­cie. Od razu tez zde­cy­dowałam, że nie będzie to pod­cast dłu­gi – bliżej mu będzie min­ut 20 (max. 30) niż godziny. Tu z kolei inspirac­je były dwie. Pier­wsza – dwadzieś­cia min­ut mon­tu­je się krócej (zresztą zwyk­le oznacza to real­nie koło pół godziny mówienia), oraz dru­ga – uwiel­bi­am słuchać pod­casatów w drodze do pra­cy i zori­en­towałam się, że zwyk­le właśnie te 20–30 min­u­towe są ide­alne – pozostałe wyłączam w połowie i zapominam.

 

 

Sam tytuł „Jeszcze słowo” to po pier­wsze – doskon­ałe odw­zorowanie tego, że pod­cast jest takim dodatkiem do blo­gowa­nia. Ale też inspiracją był pewien wykład­ow­ca, który ilekroć wydawało się, że już skończył miał „jeszcze słowo” – co też odd­a­je ton tego pod­cas­tu – takie uwa­gi dodatkowe, moż­na by rzecz bonus ale także dowód na to, że nie jestem w stanie przes­tać gadać o pop­kul­turze. Bo co ważne – w każdym odcinku staram się wam opowiedzieć o jakimś filmie, książce, pro­gramie który oglą­dam. Postanow­iłam, że będzie to pod wielo­ma wzglę­da­mi cud­own­ie trans­par­ent­ny pro­gram gdzie poz­na­cie mroczne ele­men­ty moich kul­tur­owych nawyków (tak oglą­dam filmy pro­dukcji Hall­marku i to niekiedy hurtowo).

 

Na sam koniec muszę wam powiedzieć, że była jeszcze jed­na inspirac­ja do rozpoczę­cia nagry­wa­nia tego pod­cas­tu czyli mój Patron­ite. Czułam, że muszę moim obior­com – czyli wam – zawsze ofer­ować coś nowego i ciekawego (a także co ważne) dar­mowego by pokazać że wasze wspar­cie przekła­da się na realne dzi­ała­nia. Inna sprawa – fajnie się tworzy kiedy nie trze­ba się zas­tanaw­iać skąd weźmie się kasę na pro­gram do wyrówny­wa­nia dźwięku czy na pieniądze za które opłaci się pro­jekt logo. To wszys­tko są oczy­wiś­cie sto­sunkowo niewielkie kosz­ty (zwłaszcza kiedy już wcześniej kupiło się sobie mikro­fon) ale częs­to to właśnie te ele­men­ty utrud­ni­a­ją pod­ję­cie decyzji o działaniu.

 

Na jak dłu­go zostanie z nami pod­cast? Myślę, że jeśli przyjdzie moment w którym wrócą moje inne pro­jek­ty to nie będę wam pro­ponowała czterech pod­castów ze mną w roli głównej. Z drugiej strony zda­je sobie sprawę, że pewnie minie sporo cza­su zan­im to się stanie. Na razie nagry­wanie spraw­ia mi olbrzymią przy­jem­ność a mate­ri­ałów i treś­ci do omówienia nie braku­je. Po pier­wszym odcinku mogłam się też przez chwilę poczuć królową świa­ta co było miłe bo część z was wywin­dowała odcinek na szóste miejsce na Spo­ti­fy.  Serio wiem, że to efekt nowoś­ci ale mimo wszys­tko – MAGIA.

 

Cud­owne logo do mojego blo­ga zro­biła Anka Kali­nows­ka. Jest mega utal­en­towana :) Swój pro­jekt zro­biła tak by pasował do iden­ty­fikacji blo­ga zro­bionego przez Maję Lulek

 

No dobrze to tyle – i tak się rozpisałam – jeśli słuchal­iś­cie doty­chczas tego pod­cas­tu to dzię­ki, że tak wcześnie się dołączyliś­cie do grupy słuchaczy, jeśli to dla was kom­plet­na nowość – mam nadzieję, że się spodo­ba. Plus jest taki, że ter­az pod­cast jest dostęp­ny naprawdę wszędzie gdzie się da – więc ominie was frus­trac­ja pier­wszych tygod­ni gdzie pod­cast nie chci­ał się wyświ­et­lać w takich miejs­cach jak Google Pod­cast czy Pod­casty Apple.

 

 

 

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online