Home Ogólnie Rocznikowo 32 i pół czyli ważne uwagi na dzień urodzin

Rocznikowo 32 i pół czyli ważne uwagi na dzień urodzin

autor Zwierz
Rocznikowo 32 i pół czyli ważne uwagi na dzień urodzin

Kiedy człowiek ma urodziny może naresz­cie napisać o tym co go od lat dręczy. Męczy i den­er­wu­je. Więc sko­rzys­tam z mojego urodzi­nowego prawa by poczęs­tować was długim rantem na tem­at tego jak ludzie liczą swój wiek.

Rocznikowo mam…” – to zdanie które słysza­łam przez więk­szość życia i nawet do dziś zdarza mi się słyszeć od ludzi, którzy poda­ją swój wiek. Albo ludzi którzy uważa­ją że wystar­czy podać rok urodzenia  i od razu wiado­mo kto ile ma lat. Jest to niemal tak den­er­wu­jące jak podawanie wieku dzieci w miesią­cach po ukończe­niu przez nie roku (wiecie jak trud­no oso­bie nie umiejącej dobrze w cyfer­ki policzyć ile ma osiem­nas­tomiesięczne dziecko? Poza tym czy powiedze­nie że dziecko ma pół­to­ra roku nie brz­mi dum­niej? I szy­b­ciej? I prościej?).

 

Rocznikowo teo­re­ty­cznie miało­by sens gdy­byśmy wszyscy chodzili do szkoły. Ale nawet wtedy – mówi tylko do której klasy potenc­jal­nie trafi­amy. Sko­ro jed­nak wszyscy skończyliśmy szkołę, dlaczego ktokol­wiek wciąż z tego korzys­ta. Prze­cież to nie ma najm­niejszego sen­su. Podam wam mój włas­ny oso­bisty przykład. Rocznikowo powin­nam od sty­cz­nia podawać wiek 32 lata. Bo w tym roku ludzie z mojego roczni­ka będą właśnie obchodz­ić 32 urodziny. Ale prze­cież to nie ma sen­su. Gdy­bym podawała swój wiek rocznikowo, to w każdym roku tylko przez trzy miesiące podawałabym swój właś­ci­wy wiek a przez pozostałe dziewięć – wiek mojego roczni­ka. Oznacza­ło by to, że np. w tym roku podawałabym wiek 32 lata tylko od październi­ka do sty­cz­nia a potem już miałabym podawać 33. Jaki to ma sens?

 

 

Podawanie wieku rocznikowo ma sens tylko wtedy kiedy ktoś urodz­ił się w sty­czniu, góra w lutym. W każdym innym przy­pad­ku nie ma to sen­su, zaś w przy­pad­ku osób z drugiej połowy roku jest to total­nie bezsen­sowne. Co więcej, porówny­wanie wieku dwóch osób rocznikowo zupełnie nie ma sen­su. Weźmy mnie i Mateusza. Ja urodz­iłam się w 1986 roku on 1989. Wychodz­iło­by że jest między nami trzy lata różni­cy. Tym­cza­sem on jest z kwiet­nia ja z październi­ka, co oznacza, że w isto­cie jest pomiędzy nami dwa i pół roku różni­cy. A przez pewien krót­ki okres roku mamy tylko dwa lata różni­cy (co praw­da przez chwilkę mamy trzy lata różni­cy ale o tym za bard­zo nie rozmawiamy).

 

Czy moje pre­ten­sje są bezsen­sowne? Być może trochę, ale ostate­cznie – jeśli już liczymy ile mamy lat, to dlaczego nie korzys­tamy z jedynej słusznej miary, jaką jest licznie od urodzin do urodzin? Każ­da inna miara albo nam coś doda­je albo ode­j­mu­je. A przede wszys­tkim – nie ma zupełnie sen­su. Oczy­wiś­cie – nie ma więk­szego znaczenia czy ktoś urodz­ił się w sty­czniu danego roku czy w grud­niu (co praw­da ten brak znaczenia ujaw­nia się dopiero po przekrocze­niu pewnego wieku) ale jed­nocześnie – te dwie oso­by z jed­nego roczni­ka istot­nie dzieli rok życia! Niby niewiele ale już może to trochę wpły­wać na ich wspom­nienia, szkolne doświad­czenia czy cho­ci­aż­by fakt kiedy obchodzą ważne dla siebie urodziny. To rocznikowe licze­nie zawsze mnie stras­zli­wie den­er­wowało, bo jest niepre­cyzyjne i moim zdaniem – pod­chodzi z jakimś lekce­waże­niem do osób które urodz­iły się w drugiej połowie roku.

 

I nie chodzi o to, że chcę być młod­sza niż jestem (aku­rat jestem w takim momen­cie życia, że mój wiek mi nie przeszkadza a wręcz prze­ci­wnie – jestem trochę ciekawa co przyniosą następ­ne lata) ale o to, że każdy z nas może sobie oso­biś­cie liczyć ile on sam jest na tym świecie, jest w jak­iś sposób ważne. Oczy­wiś­cie ja się cią­gle mylę (w tym roku pomyliłam się oczy­wiś­cie o rok na plus, bo proste dodawanie mnie prz­eras­ta – a ja od 30 liczę doda­jąc rok i przy trze­ci­ch urodz­i­nach zaczęłam się mylić) i pewnie kiedyś znów zro­bię jak­iś katas­tro­fal­ny błąd w obliczeni­ach, ale przy­na­jm­niej to są moje obliczenia. Tym­cza­sem to rocznikowe licze­nie obdziera jakoś z indy­wid­u­al­noś­ci i wrzu­ca człowieka do wor­ka. A tym­cza­sem każdy kto skończył kiedykol­wiek osiem­naś­cie lat wie, że bycie rocznikowo z tego samego rzu­tu co osiem­nas­to­lat­ki przekracza­jące tą granicę w mar­cu czy kwiet­niu to jed­nak nie to samo co po pros­tu skończe­nie osiem­nas­tu lat.

 

 

Jed­nocześnie wraz z moim rantem na licze­nie wieku rocznikowo, muszę powiedzieć że jed­nej rzeczy bard­zo mi braku­je. Kiedy jest się dzieck­iem i ktoś cię pyta ile masz lat możesz powiedzieć  6 i pół. Nawet do osiem­nast­ki moż­na mieć siedem­naś­cie i pół roku. A przy niek­tórych duszach bard­zo wyczeku­ją­cych przyszłoś­ci 17 i trzy czwarte. A potem im star­si jesteśmy tym bardziej nasze lata sta­ją się konkretne i nikt nie powie że ma 31 i pół roku. Tym­cza­sem to jest takie sym­pa­ty­czne i urocze. Zapew­ni­am was że dodanie „i pół” albo „i trzy czwarte” do każdego wieku robi go bez porów­na­nia sym­pa­ty­czniejszym i mniej surowym.  Uważam że wszyscy byli­by dużo szczęśli­wsi i mniej zaniepoko­jeni swoim wiekiem (o ile są zaniepoko­jeni) gdy­by w połowie każdego roku życia zaczy­nali dodawać „i pół”.  Być może wszyscy przy­pom­nielibyśmy sobie z jakim napię­ciem wyczeki­wało się ukończenia siód­mego roku życia i pójś­cia do szkoły (jak ja się nie mogłam doczekać tej dorosłoś­ci). Zresztą w ogóle sko­ro już jesteśmy przy połówkach – to czy do tych połówek roku, nie moglibyśmy przy­wró­cić buty o połówkowych numer­ach. Wiem, że to ran­do­mowa uwa­ga, ale serio – królest­wo za buty 39 i pół.

 

To są moje główne pos­tu­laty na dzień urodzin. Moim zdaniem równie ważne.  Liczymy lata naszego życia dokład­niej a będziemy szczęśli­wsi. A jeśli kiedyś w godzinie pró­by przyjdzie wam do głowy, że macie lat za dużo to są dwa sprawd­zone sposo­by. Pier­wszy – który stosowały nasze bab­ki i prabab­ki, poprawmy sobie w wiek w doku­men­tach – jeden rok w tę, dwa lata we w tę. Kogo to tak naprawdę obchodzi. Jak sobie trzy lata ujmiemy (albo dodamy) to kto się zori­en­tu­je? Z oczu nam to wyczy­ta­ją? Z rysów twarzy? Nie mamy sześ­ciu lat żebyśmy wpadli. Nie mniej jeśli ktoś nie ufa temu wyjś­ciu – być może pokłada­jąc zbyt wielką nadzieję w sys­temie ewidencji lud­noś­ci oraz w sys­tem PESEL, pozosta­je drugie wyjś­cie. Otóż, nie da się być na tej zie­mi, bez lat które mija­ją. Ten prosty fakt, spraw­ia, że wiek sta­je się tylko pochod­ną tej śmiesznej podróży jaką prowadz­imy przez wszechświat. Każdy w swoim tem­pie. Ostate­cz­na stac­ja jest taka sama, ale każdy z nas dotrze o wyz­nac­zonej porze. I naprawdę – jeśli już jedziesz z Warsza­wy do Wrocław­ia to czy ktokol­wiek prze­j­mu­je się o której pociąg do Łodzi zatrzy­mu­je się w Koluszkach?

Ps: Ten wpis jest równie śmiertel­nie na poważnie co licze­nie swo­jego wieku rocznikowo po piątej klasie podstawówki.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online