Home Planszówki Chyba już nie jesteśmy w Mielnie czyli o grze “Santa Monica”

Chyba już nie jesteśmy w Mielnie czyli o grze “Santa Monica”

autor Zwierz
Chyba już nie jesteśmy w Mielnie czyli o grze “Santa Monica”

Dawno już nie pisałam o grach plan­szowych. Nie dlat­ego, że nie było w co grać raczej – po miesią­cach unika­nia ludzi trud­no się zebrać na wieczór z plan­szówką. Na całe szczęś­cie znalazł się nowy tytuł do przetestowa­nia w gronie zna­jomych. „San­ta Mon­i­ca”  Josha Woo­da to nowa gra od Fox Games, która ide­al­nie nada­je się na przeła­manie plan­szówkowej posuchy.

 

Nazwisko Josha Woo­da powin­no wam coś mówić bo to twór­ca „Najlep­szej gry o kotach” i patrząc na „San­ta Mon­i­ca” bard­zo to widać. Jest w tej grze podob­na prze­jrzys­tość zasad, łat­wość roz­gry­w­ki i dobra zabawa.  W tym przy­pad­ku każdy z graczy budu­je włas­ny nad­mors­ki bul­war i sąsiadu­jącą z nim plażę. Może­my dostaw­iać sklepy, cen­tra rozry­w­ki, kna­jpy. Celem gry jest stworze­nie takiej przestrzeni, w której dobrze będą czuli się zarówno mieszkań­cy San­ta Mon­i­ca, jak i turyś­ci i obow­iązkowi w takich miejs­cach celebryci.

 

 

Gra ma bard­zo prostą roz­gry­wkę – opiera się na dobiera­niu kart. Sama kar­ta powie nam wszys­tko o tym co może nam dać jako grac­zom, ale też ile może­my za nią zapunk­tować. Z jed­nej strony – jeśli na kar­cie zna­j­du­ją się infor­ma­c­je o atrakc­jach to sprawa jest pros­ta – wystar­czy tam zaprowadz­ić odpowied­nią ilość osób i cieszyć się z punk­tów zwycięst­wa. Ale sporo kart wyz­nacza też inne warun­ki – np. musimy zebrać obok siebie kil­ka miejsc z podob­ny­mi sym­bo­l­a­mi, albo wręcz prze­ci­wnie – zad­bać dla kar­ty o bard­zo specy­ficzne i zróżni­cow­ane sąsiedzt­wo. To wszys­tko spraw­ia, że dobieranie kole­jnych kart wyma­ga trochę zas­tanowienia i uważnoś­ci. Co ma swo­je plusy – w grę nie moż­na grać tak abso­lut­nie automatycznie.

 

Tym co niezwyk­le mi się spodobało w San­ta Mon­i­ca to fakt, że nie ma jed­nego sposobu zdoby­wa­nia punk­tów – wręcz prze­ci­wnie – kiedy gral­iśmy w kil­ka osób okaza­ło się, że każde z nas wybrało trochę inną strate­gię. Ja postaw­iłam na akty­wnoś­ci dla mieszkańców mias­ta, z kolei inni gracze postaw­ili np. na speł­ni­an­ie „dużych” celów gry – dodatkowych wyzwań które losu­je się przed roz­gry­wką (a które wskazu­ją dodatkowe wyma­gania za które może­my zdobyć punk­ty). Inną strate­gią było takie układanie kart by zdobyć najwięcej punk­tów zwycięst­wa za sąsiedzt­wa  — bo tu też kry­je się dużo punk­tów, jeśli odpowied­nio ułożymy nasze karty.

 

 

San­ta Mon­i­ca” ma jeszcze jed­ną cechę, którą bard­zo lubię w  grach – otóż właś­ci­wie od samego początku moż­na założyć, że roz­gry­wka nie będzie trwała dłużej niż czter­dzieś­ci pięć min­ut – godz­inę. Wszys­tko dlat­ego, że od samego początku mamy ustaloną ilość rund którą roz­gry­wamy, więc nie ma możli­woś­ci, żeby gra się bard­zo przedłużyła. Bard­zo lubię ten mech­a­nizm, bo dzię­ki niemu moż­na zaplanować ile potr­wa roz­gry­wka, plus z mojego doświad­czenia jeśli gramy z mniej zaan­gażowany­mi gracza­mi to ich uwa­ga kończy się właśnie gdzieś koło trzech kwadransów.

 

 

Od razu powiem – że przy zupełnie pier­wszej roz­gry­w­ce trochę popełnil­iśmy błędów. Bo też to taka gra gdzie dużo rzeczy wychodzi przy gra­niu i nie moż­na od razu założyć, że „jakoś to będzie”. Ja wiem, że lek­tu­ra instrukcji bywa tym co pow­strzy­mu­je przed rozpoczę­ciem gry ale tu aku­rat instrukc­ja jest napisana prze­jrzyś­cie – tylko nie moż­na jej odrzu­cić na bok po rozpoczę­ciu gry. Na pudełku zna­jdziecie infor­ma­c­je, że gra jest tak dla graczy 14 plus i choć pode­jrze­wam, że da się w nią zagrać z roz­gar­nię­tym jede­nas­to­latkiem to jed­nak zgadzam się z twór­ca­mi, że to gra raczej strate­gicz­na dla nieco starszych graczy.

 

 

Tym co mnie jeszcze uwiodło w przy­pad­ki gry jest to jak wyglą­da. Jestem pod tym wzglę­dem bard­zo „łatwym” graczem – jeśli gra jest ład­na od razu jakoś bardziej ją kocham. Tu mamy cud­owne  ilus­trac­je Jeremy’ego Nguye­na, które są tak urocze, że dobieranie kole­jnych kart i tworze­nie swo­jego włas­nego frag­men­tu mias­ta po pros­tu spraw­ia przy­jem­ność. Do tego sama gra jest po pros­tu dobrze wyko­nana – część ele­men­tów jest drew­ni­ana (postaci, foodtruck itp.) część z twardej tek­tu­ry. Zwracam uwagę na takie rzeczy, bo nieste­ty – jeśli gra nie jest dobrze wyko­nana to częs­to nawet jeśli jest faj­na szy­bko się roz­pa­da. Tu nie mam takich obaw, choć Shu­bi dość zawz­ię­cie polowała na żeton pier­wszego gracza (musi­cie ją zrozu­mieć żetonem pier­wszego gracza jest mewa).

 

San­ta Mon­i­ca” wpa­da u mnie do kat­e­gorii gier, które wyciągamy na spotka­niu towarzyskim, kiedy wszyscy chcą w coś zagrać ale nie mamy cza­su do półno­cy. To gra która da sporo rozry­w­ki tym którzy w grach plan­szowych najbardziej lubią strate­gie, ale też jeśli macie zna­jomych którzy są mniej plan­szówkowi – zasady są na tyle prze­jrzyste, że powin­ni się szy­bko przekon­ać. Gra dzi­ała też bez więk­szego towarzyst­wa, bo przez­nac­zona jest od dwóch do czterech osób. Co też mnie cieszy bo, ponown­ie – wcale nie ma tak dużo gier które dzi­ała­ją na dwie oso­by. Inny­mi słowy – jeśli nie macie kup­cie, albo przy­na­jm­niej namówicie swoich zna­jomych żeby kupili – dzię­ki temu będzie u nich jak wpad­niecie na planszówki.

 

 

Na koniec mam dla was ciekawe info. Otóż jeśli kupicie grę w wybranych sklepach z gra­mi plan­szowy­mi (min. Ale­Plan­szów­ki, Trzy Trolle, AM76, Mepel, Gan­dalf) to może­cie zgar­nąć bonu­sową kartę do gry. Na kar­cie jest siedz­i­ba firmy Fox Games na Domaniewskiej. Wiecie, oni też chcą się cza­sem poczuć jak­by byli tuż obok słonecznej plaży a nie na warsza­wskim Mordorze.

 

Ps: Gra wywołała lekkie napię­cia w moim domu bo jeszcze ani razu w nią nie wygrałam. Ale na pewno kiedyś wygram. Być może najpierw będę musi­ała wysłać Mateusza na urlop. Ale wygram.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online