Home Tak sobie myślę Gdzieś ty polazła Czajka czyli 13 urodziny bloga

Gdzieś ty polazła Czajka czyli 13 urodziny bloga

autor Zwierz
Gdzieś ty polazła Czajka czyli 13 urodziny bloga

Trzy­naste urodziny mojego blo­ga obeszłam w sposób nieco sym­bol­iczny. Wsi­adłam w tramwaj i pojechałam do Empiku w Arkadii zobaczyć jak moja książ­ka stoi na 39 miejs­cu na liś­cie TOP pozy­cji w księ­gar­ni. Zro­biłam zdję­cie, kupiłam Poli­tykę z tek­sta­mi o Ukrainie i poszłam wyp­ić kawę. Tak świę­towałam rocznicę najważniejszej zawodowej decyzji w moim życiu. Decyzji, która jak wiele najważniejszych decyzji miała w sobie więcej przy­pad­kowoś­ci niż refleksji.

 

Jeśli zas­tanaw­ia­cie się co mi chodzi po głowie po tych trzy­nas­tu lat­ach pisa­nia o pop­kul­turze to mam dwie reflek­sje. Jed­ną, która jest moją odpowiedz­ią na pytanie o dłu­gowieczność mojego blo­ga. Jak to się stało, że ja – oso­ba, która ma pewne prob­le­my z reg­u­larnoś­cią (przy­pom­i­nam, że wciąż nie opub­likowałam wszys­t­kich dziesię­ciu wpisów na dziesię­ci­ole­cie blo­ga, a było to trzy lata temu), która nie jest jakoś szczegól­nie sum­i­en­na ani dokład­na, która cza­sem zapom­i­na o sprawach kluc­zowych od 13 lat pisze reg­u­larnego blo­ga. Być może jed­nego z najbardziej reg­u­larnych twor­zonych przez jed­ną osobę blogów w Pol­skiej blogosferze.

 

Kiedy się nad tym zas­tanaw­iałam doszłam do wniosku, że odpowiedz­ią jest moja upar­ta kon­sek­wenc­ja. Tem­at blo­ga wybrałam dawno i od niego nie odeszłam. Jasne – wiele się zmieniło (cho­ci­aż­by zde­cy­dowałam się jak­iś czas temu pisać włas­nym głosem), cza­sem na blogu było więcej rzeczy, które nie są jed­noz­nacznie pop­kul­turą, ale wciąż – jeśli które­goś dnia postanowicie zagłębić się w his­torię blo­ga zauważy­cie, że od lat piszę głównie o tym samym – fil­mach, seri­alach, rzeczach niekoniecznie najważniejszych na świecie ale wokół których krę­ci się kawał mojego życia. Nie udało mi się tu rozproszyć, zapom­nieć, stracić zapału. Nie jestem lep­sza od tych którzy porzu­cili pisanie po drodze. Tylko bardziej upar­ta. Ów życiowy upór spraw­ił, że niewiele się zmieniło przez te lata. Myślę, oglą­dam, siadam przed kom­put­erem piszę. I tak tydzień po tygodniu.

 

Nie mam żad­nego przepisu na to jak to osiągnąć. Żad­nego zestawu zło­tych rad. Kiedy mnie pyta­ją co trze­ba zro­bić, co mogę poradz­ić – mam jakąś gotową odpowiedź, ale praw­da jest taka, że nie wiem. Serio nie mam zielonego poję­cia, jak się budu­je swo­je miejsce w social medi­ach. Cza­sem mam wraże­nie, że po pros­tu uderza­łam w te liter­ki tyle dni, tak głośno i zawz­ię­cie, że w końcu ktoś mnie usłyszał. Więc, być może jedyne co mogę wam poradz­ić to stukanie w liter­ki. Im głośniej tym lep­iej. Maszy­na do pisa­nia też się nada.

 

Moja dru­ga myśl doty­czy tego czego abso­lut­nie nie moż­na się spodziewać zakłada­jąc blo­ga o pop­kul­turze. Nie chodzi o książ­ki, pod­casty czy wys­tępy w telewiz­ji – jakąś drob­ną rozpoz­nawal­ność, która jest naprawdę Dzi­w­na. Chodzi o te obow­iąz­ki które jakoś na człowieka spada­ją. Nagle ludzi obchodzi co myślisz nie tylko o najnowszym „Bat­manie” ale też o tym jak potoczy się woj­na. Szuka­ją porady nie tylko co wybrać do oglą­da­nia na Net­flix, ale co powiedzieć uczniom, by ich nie przes­traszyć. W cza­sie pan­demii częs­to ludzie przy­chodzi się wygadać w social medi­ach, opowiedzieć o czymś, spy­tać. Czy ja się mogłam tego kiedykol­wiek spodziewać? Z resztą nie chodzi o to, że ludzie chcą czegoś ode mnie. Też nagle uświadami­asz sobie, że masz obow­iązek w drugą stronę. Ważyć słowa, myśleć co powiedzieć, staw­iać sobie wyma­gania, uczyć się, zmieni­ać język. To wszys­tko było nie do przewidzenia – pub­licz­na odpowiedzial­ność, na którą nieświadomie zapisałam się trzy­naś­cie lat temu zakłada­jąc blog w niewielkim poko­ju w mieszka­niu moich rodziców.

 

I tak uważam, że to jest dzi­wne. Uważam, że powinien być jak­iś kurs, który moż­na wziąć, który by mówił – co się robi kiedy człowiek może być dla kogoś ważny. Powin­ny być szkole­nia, z mówienia tak by nie wsty­dz­ić się tego co powiedzi­ało i pisa­nia tak by nie mieć potem poczu­cia nies­maku. Kurs radzenia sobie z tym, że nie umiesz pomóc wszys­tkim, którzy proszą o pomoc, i cza­sem nie wiesz co odpisać, gdy ktoś chci­ał­by od ciebie wspar­cia. Jak­iś kurs żeby być porząd­nym wtedy kiedy człowiek powinien być, spoko­jnym kiedy wyma­ga tego sytu­ac­ja i wściekły kiedy należy. Bard­zo chęt­nie bym przeszła taki kurs – może jakieś dziesięć lat temu.

 

Nie narzekam. Serio, jeśli chodzi o moją blo­gową kari­erę mam wszys­tko. Dała mi możli­wość spotka­nia abso­lut­nie fan­tasty­cznych ludzi, pub­likowa­nia książek, rozwi­ja­nia najróżniejszych sposobów komu­nikacji. Gdy ktoś mnie pyta czego bym jeszcze chci­ała w tej blo­gowej kari­erze nie mam odpowiedzi. Wyda­je mi się, że wszys­tko co mam jest fan­tasty­czne i trud­no wycią­gać rękę po jeszcze więcej. A jed­nocześnie cza­sem przys­ta­je i próbu­ję – bard­zo inten­sy­wnie wyobraz­ić sobie życie bez tego blo­ga i mój mózg odmaw­ia. Najwyraźniej była to jed­na z tych decyzji, które są tak kluc­zowe, że człowiek nie ma poję­cia kim by był bez nich. Więc może na koniec tego wpisu mogę wam tylko powiedzieć coś co pow­tarzam do znudzenia – nigdy nie wiesz jaka decyz­ja zaprowadzi cię tam, gdzie się powin­no być. Najwyraźniej ja jestem dokład­nie tam, gdzie powin­nam. Nawet jeśli co pewien czas się rozglą­dam z zaskocze­niem i myślę „Gdzie cię poniosło Cza­j­ka, gdzie cię poniosło”

 

 

 

0 komentarz
4

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online