Home Planszówki Jeśli możesz grać Batmanem graj Batmanem czyli o grze “Batman: Metal”

Jeśli możesz grać Batmanem graj Batmanem czyli o grze “Batman: Metal”

autor Zwierz
Jeśli możesz grać Batmanem graj Batmanem czyli o grze “Batman: Metal”

Kiedy zaczy­nałam grać w gry plan­szowe, zupełnie nie wiedzi­ałam, że mają one swo­je pod­kat­e­gorie. Wydawało mi się, że gra to gra i to czy mi się spodo­ba jest zupełnie nieza­leżne od tego z jakiej mechani­ki korzys­ta i do jakiego gatunku należy. Im więcej grałam tym bardziej uświadami­ałam sobie, że w isto­cie cza­sem ważniejsze od przed­mio­tu gry jest właśnie to – czy korzys­ta z takiej mechani­ki, którą lubię. Metodą prób i błędów doszłam do wniosku, że jed­ną z moich ukochanych kat­e­gorii gier są tzw. „deck buildery” czyli gry w których budu­je się włas­ną tal­ię i korzys­ta z możli­woś­ci jakie dają dokupy­wane czy dobier­ane kar­ty. Jest w tej mechan­ice coś niezwyk­le przy­jem­nego co spraw­ia, że częs­to te plan­szów­ki trafi­a­ją na szczyt listy gier, w które mam ochotę zagrać. Dlat­ego kiedy wydawnict­wo Egmont zapy­tało czy nie chci­ałabym zagrać w ich deck buildera „Bat­man Met­al” nie wahałam się ani chwili.

 

Bat­man: Met­al” to najnowsza gra z serii DC Deck Build­ing Game ( w tej serii wyszedł min. Poje­dynek Super bohaterów i „Wieczne Zło”). Tym razem gra naw­iązu­je do serii komik­sowej „Bat­man: Met­al” (komiksy wychodzą w Polsce więc spoko­jnie moż­na je kupić jeśli ich nie zna­cie) ale nie trze­ba znać his­torii z komik­su by dobrze się baw­ić w cza­sie roz­gry­w­ki. Jak pisałam – jest to deck buider co znaczy, że grę zaczy­namy z kilko­ma pod­sta­wowy­mi kar­ta­mi na ręce (w zależnoś­ci od tego na ile osób gramy będzie to więcej lub mniej) i dzię­ki mocy którą nam dają – może­my dokupy­wać kole­jne kar­ty – które spraw­ią, że w każdym kole­jnym ruchu będziemy mieli coraz więk­sze możliwości.

 

 

Kupu­je­my więc Ekwipunek, rekru­tu­je­my bohaterów, korzys­tamy z super mocy,  może­my też wys­taw­ić kartę miejs­ca która będzie nam dawała dodatkowe umiejęt­noś­ci do koń­ca gry. Są też kar­ty Łotrów – ilekroć ich pokon­amy (z wyjątkiem Superłotrów) trafi­a­ją do naszej talii. Nie tylko mogą nam dodać mocy ale też mogą zaatakować innych graczy – dając nam chwilową przewagę. Jed­nocześnie na kar­tach są punk­ty zwycięst­wa, które podlicza­my dopiero pod koniec gry. Oznacza to, że z każdą zaku­pi­oną kartą nasza talia jest też warta coraz więcej – a to w połączniu z zabi­janiem superłotrów prowadzi nas do zwycięstwa.

 

Jed­nocześnie oprócz kart które coś nam przynoszą (np. pod­sta­wowa kar­ta „Cios” daje nam 1 mocy) są też kar­ty które będą obciążać naszą tal­ię. Są to pod­sta­wowe kar­ty „Bezsil­noś­ci” (mamy je od początku) które nic nam nie dają nieco zaśmieca­jąc nam tal­ię i kar­ty „Słaboś­ci” które już poważnie nam szkodzą – nie tylko osłabi­a­ją naszą tal­ię (bo mają ujemne punk­ty zwycięst­wa) ale też gdy mamy ich za dużo w talii ryzyku­je­my, że nasz bohater zostanie uwięziony. Skąd Słaboś­ci biorąc się w naszej talii? Cóż pojaw­ia­ją się tam albo gdy wal­czymy z super łotrem (bo to jest nasz główny cel – pokon­ać wszys­t­kich Superłotrów i ura­tować uwięzionych super bohaterów) albo też może­my sami zaryzykować (w przy­pad­ku niek­tórych kart) i obciążyć tal­ię słaboś­cią by coś zyskać.

 

 

Na całe szczęś­cie nie jest tak źle – swo­ją tal­ię może­my czyś­cić korzys­ta­jąc ze spec­jal­nych kart które pozwala­ją nam odrzu­cić zarówno „Bezsil­ność” jak i „Słabość”.  Dodatkowe zdol­noś­ci mają też same postaci super bohaterów który­mi gramy. Bywa­ją one niezwyk­le przy­datne np. Super­man jest mniej podat­ny na Słaboś­ci (wcale nas to nie dzi­wi) a Bat­man ilekroć musimy wyłożyć „Słabość” pozwala nam pode­jrzeć górne kar­ty naszej talii i zde­cy­dować co z nimi zro­bimy. Bohaterów jest wielu więc to kogo wybierze­my i jak wyko­rzys­tamy ich możli­woś­ci wpły­wa na roz­gry­wkę. Do tego cały czas w trak­cie trwa­nia gry może­my rekru­tować nowych bohaterów co spraw­ia, że pod koniec roz­gry­w­ki czu­je­my się jak­byśmy zarządza­li włas­ną Ligą Sprawiedliwości.

 

Bat­man: Met­al” to gra w którą moż­na grać od dwóch do pię­ciu osób. Z różnych względów nie miałam okazji jej przetestować na więk­szej grupie ale mogę z ręką na ser­cu powiedzieć – na dwie oso­by dzi­ała doskonale. Powiedzi­ałabym wręcz, że moż­na nie zauważyć, że została przy­go­towana tak by mogło w nią grać więcej graczy. Choć trze­ba przyz­nać, że np. dzi­ałanie łotrów jest nieco inne kiedy ich atak może być skierowany prze­ci­wko wybranej oso­bie, niż wtedy kiedy jest oczy­wiste że ober­wie nim zawsze dru­ga oso­ba, z którą gramy. Nie mniej – jeśli zas­tanaw­ia­cie się czy warto kupować grę jeśli macie tylko jed­ną osobę do wspól­nej gry – to tak zde­cy­dowanie warto – gra jest niezwyk­le przy­jem­na na dwie osoby.

 

 

Tym co urzekło mnie w „Bat­man: Met­al” (a także w ogóle w całej serii tych gier deck­buildin­gowych) jest to, że są one bard­zo kom­paty­bilne z dodatka­mi które pojaw­ia­ją się na rynku – inny­mi słowy – bard­zo łat­wo spraw­ić, że nasza gra będzie się zmieni­ać i rozwi­jać. Np. niedawno na rynku pojaw­ił się dodatek „Bat­man Nin­ja” i już wiem, że następ­ną roz­gry­wkę „Bat­man: Met­al” zagram korzys­ta­jąc z tego dodatku – nie tylko dlat­ego, że jestem ciekawa jak to zagra ale też – po pros­tu dlat­ego, że wyda­je mi się to bard­zo zabawne (kocham niedorzeczność „Bat­mana Nin­ja”). Lubię kiedy gry są kom­paty­bilne i łatwe do posz­erza­nia. Nie tylko dlat­ego, że dodatek do gry to doskon­ały prezent (kupowanie sobie wza­jem­nie dodatków do gier trady­cją w moim domu) ale też dlat­ego, że to wydłuża żywot­ność gry i spraw­ia, że cią­gle nas zaskakuje.

 

Zresztą trze­ba powiedzieć na mar­gin­e­sie, że tym co czyni grę jeszcze bardziej atrak­cyjną to fakt, że jest po pros­tu bard­zo ład­na. Twór­cy się­ga­ją po grafi­ki znanych rysown­ików DC, a do tego pojaw­ia­ją się naw­iąza­nia do konkret­nych serii i kadrów komik­sowych. Co znaczy, że jeśli dobrze znamy mate­ri­ał wyjś­ciowy to mamy jeszcze więcej fra­jdy. Ale nawet jeśli nie znamy komik­su – w „Bat­man: Met­al” część kart ma piękny met­al­iczny połysk co spraw­ia, że gra jest jeszcze fajniejsza i ład­niejsza. Choć od razu przy­pom­i­nam – każdą kar­ciankę dobrze włożyć w  koszul­ki bo inaczej szy­bko może się okazać że niek­tóre kar­ty jesteśmy w stanie rozpoz­nać na pier­wszy rzut oka (choć aku­rat ta gra wydana jest bard­zo dobrze i nawet ma prze­myślaną wypraskę pozwala­jącą utrzymy­wać porządek wśród kart).

 

 

Wiem, że na rynku jest wiele deck­builderów, w tym takie, które naw­iązu­ją do postaci z DC. Przyz­nam szcz­erze, w przy­pad­ku gier wszys­tko zależy od oso­bistych pref­er­encji i doświad­czeń.  Ja np. nigdy nie przys­tąpiłam do fan­do­mu gier z cyk­lu „Leg­endary” ale może dlat­ego, że wcześniej grałam w moje ukochane „Sen­tinels of the Mul­ti­verse” i nie potrze­bowałam podob­nej gry. W przy­pad­ku „Bat­man: Met­al” i innych gier z tej serii najbliższym sko­jarze­niem był dla mnie kul­towy i bard­zo przeze mnie kochany „Domin­ion” (gra w którą Mateusz może grać bez koń­ca). W każdym razie przyz­nam – nawet jeśli lubię deck­bui­dlery to nie spodziewałam się, że ten tak mnie wciąg­nie. Właś­ci­wie za każdym razem, kiedy gram w grę mam ochotę zagrać jeszcze raz. Tylko Mateusz narze­ka, że nie mogę zawsze wybier­ać Bat­mana jako postać star­towej i powin­nam zacząć próbować z inny­mi posta­ci­a­mi. Ale on się nie zna. Nie wiem, że jeśli możesz grać Bat­manem zawsze powinieneś grać Batmanem.

 

Wpis we współpra­cy z wydawnictwem Egmont

0 komentarz
0

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online