Home Sponsorowane Telefon na miarę Zwierza czyli o Oppo Reno 4 Pro

Telefon na miarę Zwierza czyli o Oppo Reno 4 Pro

autor Zwierz
Telefon na miarę Zwierza czyli o Oppo Reno 4 Pro

Pisanie o swoim tele­fonie komórkowym zawsze jest trudne – bo człowiek ma wraże­nie, że z jed­nej strony chci­ał­by pole­cić wszys­tkim dobrze dzi­ała­ją­cy sprzęt z drugiej – kur­czę nawet nie moż­na pochwal­ić że coś jest ład­niejsze od drugiego bo dziś wszys­tkie tele­fony wyglą­da­ją tak samo (no praw­ie tak samo). Ja spędz­iłam ostat­nie dwa miesiące z tele­fonem Oppo Reno 4 Pro i pomyślałam, że napiszę w końcu jak się sprawdza.

 

Zacznę od tego, że tele­fon w ręku kogoś kto zaj­mu­je się dzi­ałal­noś­cią w sieci to coś więcej niż tylko narzędzie komu­nikacji – to też po pros­tu narzędzie codzi­en­nej pra­cy. Kiedy mój poprzed­ni tele­fon wyzionął ducha, wiedzi­ałam, że będę szukać takiego mod­elu, który przede wszys­tkim będzie miał dobry aparat, nie będzie się wieszał i co najważniejsze – biorąc pod uwagę moją inten­sy­wność korzys­ta­nia z tele­fonu – będzie się szy­bko ład­ował a bate­ria będzie dłu­go trzy­mać. Od razu też założyłam że nie chcę wydać for­tuny. Nie lubię wydawać dużo pieniędzy na tele­fony bo poza wszys­tkim innym – jestem po pros­tu strasznie mało uważ­na i nie chcę płakać nad zgu­bi­e­niem czy rozbi­ciem bard­zo dro­giego telefonu.

 

 

Oczy­wiś­cie jak każdy współczes­ny człowiek rozpuś­ciłam wici po sieci – prze­si­adałam się z Huawei p30 Pro i chci­ałam tele­fon który nie będzie ofer­ował gorszej jakoś­ci zdjęć. Nie chci­ałam nowego Huaweia bo dla mnie jed­nak dostęp­ność pełnego opro­gramowa­nia była waż­na – och ta świa­towa poli­ty­ka która wchodzi w wybo­ry kon­sumenck­ie. Nie chci­ałam też Iphone bo choć rozsądek pod­powiadał kom­paty­bil­ność z lap­topem i tabletem, to serce mówiło „Cza­j­ka nie chcesz się uczyć wszys­tkiego od nowa”. Ostate­cznie jednogłośnie niemalże moi zna­jo­mi spec­jal­iś­ci przegłosowali, że do moich potrzeb najlep­szy będzie nowy Oppo. To zresztą od jakiegoś cza­su był mój pomysł – bo Oppo ze swoi­mi nie za drogi­mi tele­fon­a­mi a dobry­mi aparata­mi wydawało mi się fir­mą robiącą smart­fony właś­ci­wie pod moje potrzeby.

 

Kiedy już się zde­cy­dowałam i ogłosiłam to światu a nawet wyjęłam gotówkę z kon­ta, zgłosili się do mnie ludzie z Oppo z propozy­cją bym wzięła od nich tele­fon i zobaczyła jak się sprawdzi. No to właśnie po dwóch miesią­cach wam donoszę jakie mam wnios­ki. A są one bard­zo dobre. Po pier­wsze zdję­cia – coś co było dla mnie niesamowicie ważne. Huawei mnie rozpuś­cił total­nie swo­ją sztuczną inteligencją i robił śliczne zdję­cia nawet przy moich umi­arkowanych umiejęt­noś­ci­ach znalezienia kadru. Jak sobie po tym radzi Oppo? Wyz­nam wam szcz­erze, że jak to maw­ia­ją „jeśli nie widać różni­cy to po co przepła­cać”. Oso­biś­cie patrząc na zdję­cia które robię różni­cy wielkiej nie widzę, wręcz prze­ci­wnie mam wraże­nie że kolory wpada­ją lep­iej niż przy poprzed­nim tele­fonie. Bard­zo się niepokoiłam jak będą wypadały zdję­cia w nocy – bo to była jed­na z najwięk­szych zalet poprzed­niego tele­fonu. Ale tryb noc­ny w Oppo radzi sobie doskonale i nawet pod pewny­mi wzglę­da­mi – zdję­cia te wychodzą lep­iej i nieco bardziej naturalnie.

 

 

Tele­fon dzi­ała sprawnie, nie zaci­na się, nie zamyśla się godz­i­na­mi, kiedy człowiek bezczel­nie otworzy więcej niż dwie aplikac­je. Jed­nak tym co mnie w nim najbardziej urzekło to fakt, że ładu­je się – dzię­ki sys­te­mowi szy­bkiego ład­owa­nia – tak szy­bko jak jeszcze nigdy żaden mój tele­fon. Od kilku­nas­tu pro­cent do stu zaj­mu­je mu to jakieś dwadzieś­cia min­ut. Tem­po tego szy­bkiego ład­owa­nia naprawdę zmienia życie bo dosłown­ie po chwili bate­ria znów jest spraw­na i gotowa do zasi­la­nia naszego urządzenia. Co więcej nie jest to bate­ria zła – czyli jeden dzień bard­zo inten­sy­wnego użytkowa­nia (z słuchaniem muzy­ki czy połączeni­a­mi video przez Zoom) ją wycz­er­pie dopiero późnym popołudniem.

Co ważne tele­fon nie jest też za duży. Ter­az jest moda by każdy lep­szy mod­el był coraz więk­szy – choć powoli się chy­ba kończy. Ten jest nie za duży co ma plus bo ja mam małe ręce i zdarza­ło mi się mieć w dłoni tele­fon którego nie dałam rady obsługi­wać tylko moim kciukiem – co jak wiemy jest bard­zo niekom­for­towe. Wyświ­et­lacz jest nato­mi­ast duży i dodatkowo zakrzy­wiony, więc spoko­jnie nie tylko wszys­tko widać ale doskonale się to sprawdza przy oglą­da­niu filmów. Na całe szczęś­cie Oppo ma też nor­mal­ną tech­nologię robi­enia screenów ekranu (naciskanie dwóch przy­cisków) no na Huawei trze­ba było stukać w ekran i to było dzi­wne. Kole­j­na sprawa która bard­zo mi się podo­ba — ostat­nio spędza­łam obłęd­nie dużo cza­su na połączeni­ach trwa­ją­cych pon­ad godz­inę. W tym cza­sie tele­fon się nagrze­wał ale nawet w połowie nie w takim stop­niu co mój poprzed­ni–  z którego w pewnych momen­tach bałam się korzys­tać — był tak niesamowicie ciepły po długiej roz­mowie czy inten­sy­wnym użytkowa­niu. Tu tego prob­le­mu nie ma.

 

 

Czy ten tele­fon ma wady? Pewnie nie ma aż tak dobrych osiągów jak niek­tóre najnowsze, najbardziej flagowe mod­ele naj­droższych marek. Ale jedocześnie – jest lek­ki, poręczny i już pięć razy spadł mi z pral­ki i jeszcze nic mu się nie stało. Przy czym musze się przyz­nać – w obliczu abso­lut­nego braku ład­nych akce­soriów w Polsce ja swo­je sprowadza­łam zza grani­cy i to chińskiej. Jest mi głu­pio bo nie popier­am kupowa­nia na AliEx­press ale nieste­ty sklepy z akce­so­ri­a­mi w Polsce częs­to mod­ele Oppo ignoru­ją. Cóż najwyraźniej nie wiedzą, że dobry tele­fon potrze­bu­je pokrow­ca w wiosenne kwiatki.

 

Decyz­ja żeby spróbować Oppo była naprawdę dobra. Ter­az mam wraże­nie, że udało mi się dostać dokład­nie to czego potrze­bowałam za więcej niż przyz­woitą cenę. Oczy­wiś­cie jest jakieś niewielkie praw­dopodobieńst­wo, że gdzieś w przyszłoś­ci się ten piękny tele­fon wykrza­czy ale na razie przeży­wamy okres wielkiej miłoś­ci i koop­er­acji. Na pewno są na rynku lep­sze tele­fony (chy­ba już zade­bi­u­towała nowa gen­er­ac­ja tele­fonów Oppo) ale jest też sporo słab­szych i nie pasu­ją­cych do moich wymogów. Chci­ałam coś co poz­woli mi robić ładne zdję­cia, nie prze­j­mować się bater­ią i nie ciążyć za bard­zo w dłoni. I taki właśnie tele­fon dostałam. I choć może się to wydać dzi­wne — wcale nie tak łat­wo znaleźć aparat który te wszys­tkie mniejsze i więk­sze wyma­gania spełni.

 

Tekst pow­stał w ramach współpra­cy z Oppo które dostar­czyło mi tele­fonu do testowania.

0 komentarz
1

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online