Home Muzyka Rok bez muzyki

Rok bez muzyki

autor Zwierz
Rok bez muzyki

 Pod koniec roku moi zna­jo­mi (a także zapewne wy) pub­liku­ją kole­jne pod­sumowa­nia tego czego wysłuchali w poprzed­nim roku. Pop­u­lar­na aplikac­ja pozwala nie czekać na ofic­jalne pod­sumowanie Spo­ti­fy tylko od razu zro­bić sobie włas­ny „fes­ti­walowy plakat” złożony z ulu­bionych wykon­aw­ców. Spróbowałam. Aplikac­ja nie miała za bard­zo co wypluć. Pod­sumowanie roku na Spo­ti­fy zapewniło mnie, że miałam jed­nego ukochanego wykon­aw­cę. Wypluwa płytę, której słuchałam na zapętle­niu w sty­czniu. Właśnie mija niemal cały rok właś­ci­wie bez muzyki.

 

Muzy­ki przes­tałam słuchać w lutym. Naprawdę chci­ałam czegoś posłuchać, ale abso­lut­nie żad­na melo­dia nie pasowała do tego co czułam. Z resztą czy wtedy na przełomie lutego i mar­ca, kiedy świat był tak sur­re­al­isty­cznie zaw­iedziony w niewiedzy dało się znaleźć jakąkol­wiek pasu­jącą melodię. Czy ja bym jej w ogóle słuchała? Pewnie nie. Leci­ała­by w słuchawkach, ale myślałam o czym innym. Może dzi­ałabym jako szum w tle. Nie wiem, nie miałam ochoty sprawdzić.

 

Moja niechęć brała się z tego, że nie chci­ałam by jakikol­wiek utwór „przyk­leił” mi się do wspom­nień z tego okre­su. Wszyscy znamy ten mech­a­nizm — nagle słyszymy jak­iś utwór i przenosi nas dokład­nie do tego momen­tu, w którym usłyszeliśmy go po raz pier­wszy albo słuchal­iśmy wyjątkowo chęt­nie. Ja słysząc ścieżkę dźwiękową do „Emmy” naty­ch­mi­ast przenoszę się do pier­wszych tygod­ni pan­demii, do tych pustych ulic, metra którym jeźdz­iło tylko kil­ka osób, do masek, rękaw­iczek, wsze­chobec­nego lęku. Wtedy słuchałam tej muzy­ki na zapętle­niu, jakoś próbu­jąc sobie w ten sposób dodawać odwa­gi, kiedy w cza­sie lock­downu jechałam do pra­cy. Ter­az kiedy zaczy­na grać ta muzy­ka czu­ję przedzi­wny dyskomfort.

 

To z resztą nie pier­wszy raz. Mam kil­ka płyt zmarnowanych na zawsze, takich do których nie mogę wró­cić bez całej skali emocji i wspom­nień, które niekoniecznie dobrze mi się kojarzą. Kil­ka lat temu zmarnowałam sobie całą świąteczną playlistę której słuchałam wtedy gdy trafiłam do szpi­ta­la — do dziś nie jestem w stanie wysłuchać tych utworów w tej kole­jnoś­ci, bo coś co mam wraże­nie win­no zostać już zamknięte i zak­lepane się we mnie otwiera i jakaś alter­naty­w­na Kasia prze­j­mu­je stery moich emocji.

 

Tak, postanow­iłam być ostroż­na. Po cichym lutym, mar­cu i kwiet­niu teo­re­ty­cznie mogłabym już jakoś odważniej pod­chodz­ić do muzy­ki. Prze­cież szanse na to, że stanie się to co naj­gorsze już się zmniejszyły, prze­cież już tyle się wydarzyło — nie musi­ałam się kry­gować. Ale… no właśnie, wró­ciłam do tego samego prob­le­mu. Cokol­wiek włączyłam wydało mi się zupełnie nie przys­tawać i do mnie i do moich emocji. Potrzeb­ne było mi coś co było­by jed­nocześnie niezmi­enne, nowe, stare, pod­niosłe i do słucha­nia na co dzień. Coś co by łapało to moje poczu­cie roz­dar­cia pomiędzy tym moim spoko­jnym i w sum­ie pozbaw­ionym więk­szych prob­lemów życiem, a poczu­ciem, że wszys­tko to jest takie cienkie, kruche i wyma­gało­by kogoś kto by powiedzi­ał, że to rozumie.

 

Ale nie… wszys­tko mnie zawodz­iło. Przez chwilę wydawało mi się, że może po pros­tu zro­bię to co zwyk­le wrócę do słucha­nia w kółko i w kółko muzy­ki klasy­cznej, ale tym razem, w tym roku nie podzi­ałało. Może dlat­ego, że muzy­ka klasy­cz­na ma w sobie coś takiego co bardziej przy­pom­i­na mi o trwałoś­ci i niezmi­en­noś­ci świa­ta, niż przy­pom­i­na o tym, że on się non stop dynam­icznie zmienia. A może po pros­tu nie miałam humoru. Skakałam od utworu do utworu — bo prze­cież nie jest tak, że człowiek się na niczym nie zatrzy­ma, ale kiedy uświadomiłam sobie, że nawet nie jestem jak zwyk­le w stanie słuchać Don Gio­van­niego na zapętle­niu odpuściłam.

 

Pod koniec roku poczułam się dzi­wnie — jak to tak, żeby po pros­tu odwró­cić się od muzy­ki. Nie na chwilę, ale na kil­ka miesię­cy. Żeby żyć jakim­iś skrawka­mi. Ułożyłam playlistę moich ulu­bionych piosenek — to bard­zo eklek­ty­czny zestaw. Wysłuchałam jej raz w pociągu, bo aku­rat nie ściągnęłam żad­nego pod­cas­tu do przesłucha­nia. I tyle. Kiedy kil­ka dni później znów założyłam słuchaw­ki na uszy po kilkudziesię­ciu min­u­tach przesłuchi­wa­nia wró­ciłam do pod­castów. Nic mi nie pasowało.

 

Nie mam żad­nej puen­ty ani wniosku. Może tylko jest we mnie dzi­wne zaskocze­nie, że może być niby wszys­tko w porząd­ku, niby człowiek się osadza w tej nowej rzeczy­wis­toś­ci a tu nagle patrzy przez ramię i ori­en­tu­je się, że jed­nak nie jest do koń­ca taki jaki był. Co praw­da nie jest to wiel­ka ofi­ara ani prob­lem — stracić muzykę na parę miesię­cy, ale coś to jed­nak o nas mówi, jak bard­zo może się nam wydawać, że wszys­tko jest tak samo choć nie jest takie same.

 

Wiem, że część osób czy­ta­jąc takie tek­sty ma w głowie myśl, że prze­cież chy­ba nie należy robić z siebie ofi­ary okolicznoś­ci. Toteż się jako ofi­ara czegokol­wiek zupełnie nie widzę. Jestem raczej zaskoc­zona. Zaskoc­zona tym, że pod­czas kiedy wielu moich zna­jomych nie było w stanie przez kil­ka miesię­cy sięgnąć po książkę, znam takich którzy godz­i­na­mi przeglą­dali pro­gramy ser­wisów streamin­gowych nie mogąc nic wybrać.A mi cichaczem zjadło muzykę. Tak jak­by było już zbyt głośno w mojej głowie i w świecie by cokol­wiek więcej mogło się zmieścić.

 

 

 

 

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online