Home Tak sobie myślę Wszechobecność czyli rok życia z kotą

Wszechobecność czyli rok życia z kotą

autor Zwierz
Wszechobecność czyli rok życia z kotą

Miałcze­nie powin­no mnie obudz­ić, ale ja mam sen twardy. Mateusz śpi lżej. I wol­niej odd­y­cha, może dlat­ego, że małe białe łap­ki delikat­nie ugni­ata­ją jego szyję. Delikatne miauknię­cie wydoby­wa się z gardła koty po raz dru­gi. „Wstawaj samu­ra­ju masz kota do nakarmienia”.

 

Wychodzę z domu cału­jąc ich w czółko. Kotę i męża. W tej kole­jnoś­ci. Patrzą na mnie trochę zas­pani, choć Shu­bi już zaczy­na się oblizy­wać i myśleć o polowa­niu. A może o morder­st­wie. Gdzieś w prze­ciągu tego roku nauczyliśmy ją że hasło „morder­st­wo” rozpoczy­na czas zabawy. Więc Shu­bi strzyże usza­mi niczym rasowy bohater pod­castów true crime. Jeśli ktoś poświę­ci jej łaskaw­ie czas będzie gani­ać za myszką, kap­slem lub za swo­ją abso­lut­nie total­nie ukochaną zabawką. Paty­czkiem od liza­ka. Fakt, że przez ostat­ni rok Mateusz doro­bił się tylko jed­nej dzi­ury w zębie jest cud­em biorąc pod uwagę, ile liza­ków zjadł­by Shu­bi miała się czym bawić.

 

Shu­bi oburza się tym że Mateusz nie pozwala jej polować na Szerszenia

Wychodzę do świa­ta, gdzie nie ma koty, więc jasne jest, że muszę do niej zaraz wró­cić. Shu­bi lubi siedzieć na para­pecie wypa­tru­jąc kto idzie. Najbardziej lubię, gdy już dostrze­ga mnie z chod­ni­ka, macham jej a ona pod­chodzi para­petem bliżej wejś­cia na klatkę by upewnić się czy już czas star­tować do drzwi. Nikt bowiem nie może wejść do mieszka­nia nie witany przez kotę. Czy to plan uciecz­ki? Czy może prag­nie­nie przy­wi­ta­nia nas nowym miauknię­ciem. Shu­bi zawsze infor­mu­je nas, że umiera z gło­du. Jej zdaniem każdy kto przekracza próg mieszka­nia powinien nakarmić kota.

 

Kiedy dzwonią kuri­erzy biorę ją na ręce. Tak łatwiej niż zamykać drzwi, czy staw­iać jakieś zapory. Kuri­erzy lubią Shu­bi, głaszczą ją po głowie, wita­ją się, zach­wyca­ją różowym noskiem. Jaki sens ma otwier­ać komuś drzwi, nie trzy­ma­jąc na rękach kota, który z zaciekaw­ie­niem przyglą­da się cóż takiego właśnie przyszło. Zdaniem Shu­bi każ­da dostawa jedzenia powin­na być dzielona pomiędzy wszys­t­kich domown­ików. Głównie powin­na trafić się kotu. Choć nie dosta­je ludzkiego jedzenia, to jej pas­ja do wsadza­nia psy­ka w talerz powin­na być doce­niona jakimś medalem. Ludzie liczą ślad węglowy, ale ślad koci jest równie warty. To ilość łapek kota w two­jej porcji.

 

 

Shu­bi uważa że każdy kocyk jest pod­kład­ką pod kota.

 

Zwyk­le mnie trochę ignoru­je, chy­ba że wychodzę pra­cow­ać do drugiego poko­ju. Wtedy cza­sem – niezad­owolona, że nie siedz­imy wszyscy w jed­nym poko­ju przy­chodzi posiedzieć na pra­niu. Bo wiado­mo, że pranie rozkła­da się po to by mógł na nim leżeć kot. Ewen­tu­al­nie by mógł w kocim biegu wpadać na suszarkę by ele­gancko ją przewró­cić. Zwyk­le jed­nak zachowu­je wobec mnie szla­chet­ny dys­tans. Nie jestem jej człowiekiem. Jej człowiek siedzi przy kom­put­erze i moż­na wygod­nie rozłożyć się mu na nodze. To miejsce najlep­sze, najwłaś­ci­wsze, wszys­tko jest na miejs­cu.  No chy­ba że ktoś idzie do kuch­ni. Wtedy należy mu towarzyszyć, bo któż wie – może trafi się coś do jedzenia. Niekiedy odwiedza­ją mnie obo­je, chci­ało by się rzec, kota i jej pan, ale nikt kto ma w dom kota nie łudzi się, że zachodzi tu jakakol­wiek kocia podległość. To my jesteśmy na służbie.

 

Jeśli z jakiegoś powodu nie moż­na spać na człowieku pozosta­ją jeszcze dwa najważniejsze punk­ty mieszka­nia – miejsce na szczy­cie plan­szówek skąd widać wszys­tko i jej własne ukochane posłanie. To posłanie to postaw­iony na sztorc namiot/statek dla kotów. Przy­jechał razem z nią, kiedy była jeszcze malut­ka, uwiel­bia do niego wchodz­ić choć już nie jest tak wiel­ki jak kiedyś. Ale wciąż śpi w nim zwinię­ta w kłębek w najbez­pieczniejszym miejs­cu dla kotów. Gdy się czegoś przes­traszy wraca do miejs­ca, gdzie prze­siedzi­ała tydzień po tym jak ją przy­gar­nęliśmy. Czyli na dywanik pod stołem. Tam najwyraźniej nic złego nie może się stać.

 

Shu­bi uważa że powin­na być dla Mateusza całym światem

 

W środ­ku dnia Shu­bi wypeł­nia swo­je godziny ważny­mi zada­ni­a­mi. Poza polowaniem, wymuszaniem jedzenia i łasze­niem się do Mateusza, są też obow­iąz­ki kluc­zowe. Trze­ba otworzyć kil­ka szafek i wyrzu­cić z nich rzeczy. Nie po to by się potem tam umoś­cić – co to, to nie. Tak po pros­tu dla rozry­w­ki. Do ważnych wyzwań należy także wycią­ganie zaty­cz­ki do odpły­wu pod prysznicem. Shu­bi przyła­pana cza­sem na tej czyn­noś­ci patrzy na nas wzrok­iem pełnym pog­a­rdy i znies­maczenia „Że też wszys­tko muszę za was robić” zda­je się mówić, kiedy delikat­nie wyciągamy ją spod pryszni­ca, gdzie całkiem lubi prze­si­ady­wać.  Pod­czas gdy mnie przy­pa­da zwyk­le rola rodz­i­ca kar­cącego (jedynie słown­ie), o tyle Mateusz dziel­nie objaś­nia Shu­bi świat wda­jąc się z nią w liczne roz­mowy o naturze, jedzenia (już jadłaś), finan­sów (pamię­taj Shu­bi to mama za to płaci) czy ogól­nego rozkładu dnia (ponoć jest ona infor­mowana o tym, że już wracam do domu). Niekiedy owe dialo­gi wchodzą w sferę filo­zofii i rozważań odnośnie tego cóż może się kryć za tymi zło­ty­mi ocza­mi gotowy­mi patrzeć jak świat płonie byle­by tylko upolować komara.

 

Bywa­ją dni, kiedy naras­ta w niej młodzieńczy bunt. Zwyk­le do erupcji tego wulka­nu niezad­owole­nia dochodzi, gdy jed­nak nie daje­my się przekon­ać, że koty powin­ny jeść raz dzi­en­nie od rana do nocy. Bywa, że ataku­je wtedy kostkę Mateusza, choć częs­to bez przeko­na­nia, wbi­ja­jąc zęby delikat­nie jedynie syg­nal­izu­jąc, że jeszcze chwila a z gło­du dokona zbrod­ni w rodzinie. Cza­sem jest jej potem głu­pio i przy­chodzi się tulić i myć Mateuszowi głowę z miną zapra­cow­anej mat­ki. Miłość i śmierć – ot w kocie kotłu­ją się te dwa najs­tarsze moty­wy kul­tu­ry kłębią się w małym ciałku tego doskon­ałego łow­cy, którego chce się cmokać w różowy nosek.

 

Shu­bi zobaczyła świat i uznała, że trochę go za dużo jak na jed­ną kotę

 

Koło pier­wszej w nocy powin­niśmy zdaniem Shu­bi iść spać. Albo przy­na­jm­niej poś­cielić łóżko. Shu­bi kocha ście­le­nie. Najbardziej – rozkład­nie prześcier­adła, wbie­ga pod nie i nie chce wyjść. Nazy­wamy ją wtedy „fałd­ką ciem­noś­ci” bo niczym Fał­da w „Cień i Kość” rozdziela dwie strony łóż­ka. Co ciekawe, kiedy już zupełnie poś­cie­limy to łóżko, które wcześniej było fas­cynu­jące sta­je się mniej intere­su­jące. Shu­bi nie chce z nami spać – woli przyglą­dać się nam uważnie ze swo­jego legowiska, tylko po to by następ­nego dnia koło szóstej przy­pom­nieć nam po co w ogóle jesteśmy na tej Ziemi.

 

 

Jak­iś czas temu odd­al­iśmy Shu­bi na prze­chowanie (spoko­jnie pojechała do rodziny) i spędzil­iśmy kil­ka godzin bez niej w mieszka­niu. Widzi­ałam ją przez te pół dnia w domu kil­ka razy – wdawało mi się, że wchodzi do poko­ju, przyglą­da mi się, kiedy pracu­ję i nawet przysięgłabym, że robiła ten jeden ze słyn­nych koci­ch ekspery­men­tów które sprawdza­ją czy graw­itac­ja wciąż funkcjonu­je. Bo takie to jest życie z kota­mi.  Są chodzącą obec­noś­cią, która zamknęła w sobie wsze­chobec­ność. Są tam gdzie ich nie ma i nie ma ich tam gdzie są.  I tylko jed­no jest w nich stałe. Budze­nie na jedzonko.

Shu­bi jest z nami już rok i mam nadzieję, że będzie nas zaszczy­cać swo­ją Obec­noś­cią jeszcze przez dług, dłu­gi czas.

0 komentarz
11

Powiązane wpisy

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Situs slot terbaru terpercaya

slot hoki terpercaya

Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online