Home Ogólnie Seksowne podrygi czyli Zombie vs Zwierz vs tłumaczenie tytułów filmów

Seksowne podrygi czyli Zombie vs Zwierz vs tłumaczenie tytułów filmów

autor Zwierz
Seksowne podrygi czyli Zombie vs Zwierz vs tłumaczenie tytułów filmów

Za okna­mi plucha? Wieje zim­ny wiart? No cóż nic nie poradz­imy, że niek­tóre piąt­ki wypada­ją we wrześniu. Jeśli jakoś chce­cie to przetr­wać, bez popada­nia w śpiączkę jesi­en­ną albo alko­holizm zwierz pro­ponu­je posłuchanie nowego odcin­ka Zom­bie vs Zwierz.

To odcinek pełen infor­ma­cji. Dowiecie się nad  czym ostat­nio pra­cow­al­iśmy. A było tego sporo – Paweł zaj­mował się mon­towaniem Rzeźni­ka z dziel­ni­cy por­towej – nagranej sesji RPG która ukazu­je się na stron­ie Pod­słuchane dzień po dniu. Ponoć Audac­i­ty śni się mu po nocach. Zwierz zaś rozpoczął swój nowy tajem­niczy pro­jekt, do którego potrze­ba mikro­fonu i książek – pre­miera dopiero 13.09 ale już dziś może­cie posłuchać w pod­caś­cie o co bie­ga!

A poza tym jak zwyk­le mamy tem­at odcin­ka. Pod­sunęła go nam słuchacz­ka, co powin­no was też zachę­cić do przesyła­nia nam maili i pytań. A chodzi o tytuły filmów i ich tłu­maczenia. Wraz z Pawłem roz­maw­iamy o tych słyn­nych kosz­marnych tytułach, o nie tłu­macze­niu tytułów ang­iel­s­kich na pol­s­ki i o  tytułach pod­wójnych pol­sko- ang­iel­s­kich. Próbu­je­my odpowiedzieć sobie na pytanie – czy nie tłu­macze­nie tytułów filmów na pol­s­ki na pewno jest takim dobrym pomysłem jak się niek­tórym wyda­je. I dlaczego do kin wszedł film Atom­ic Blonde a nie Ato­m­owa Blon­dyn­ka.

 

Ponieważ od pow­sta­nia Pod­słuchane staw­iamy na naszą wspól­ną stronę na YT to zwierz zachę­ca by słuchać także tam. A poza tym jak zwyk­le może­cie nas śledz­ić i pol­u­bić na całym mil­ion­ie stron:

Pol­ub­cie nasz fan­page: www.fb.com/zvzpodcast

Pisz­cie do nas: kontakt@zombievszwierz.pl

Sprawdź­cie inne nasze pod­casty: www.podsluchane.pl

Pol­ub­cie fan­page naszej sieci: www.facebook.com/podsluchane.pl

Zobacz nasz sklep z gadże­ta­mi: www.podsluchane.pl/sklep

Napisz do nas na kontakt@podsluchane.pl

Ps: Wszys­tkim niecier­pli­wie czeka­ją­cym na ten wpis co go zwierz zapowia­da – zwierz zaczął go już pisać – tekst ma na razie 5 stron a jeszcze się zwierz nie rozkrę­cił. Dlat­ego może będzie w dwóch częś­ci­ach przez week­end.

Ps2: Zwierz chęt­nie poz­na waszą odpowiedź na zadane w pod­caś­cie pytanie – jakie tłu­macze­nie tytułu fil­mu najbardziej was zden­er­wowało.

7 komentarzy
0

Powiązane wpisy