Home Ogólnie Jak wyjść z pracy kiedy nie wychodzi się do pracy czyli Zombie vs Zwierz vs Zadania Domowe

Jak wyjść z pracy kiedy nie wychodzi się do pracy czyli Zombie vs Zwierz vs Zadania Domowe

autor Zwierz
Jak wyjść z pracy kiedy nie wychodzi się do pracy czyli Zombie vs Zwierz vs Zadania Domowe

Zwierz naj­moc­niej was przeprasza, że wczo­raj nie ucz­cil­iśmy piątku kole­jnym odcinkiem pod­cas­tu ale zwierz poszedł spać o 23 i przes­pał czas pisa­nia. A dziś zwierz jest w Poz­na­niu na kon­fer­encji bloger­skiej i ma czas podrzu­cić wam najnowszy wspani­ały odcinek Zom­bie vs Zwierz.

W dzisiejszym odcinku staramy się odpowiedzieć na pytanie — czy opła­ca się pra­cow­ać w domu, jak się pracu­je w domu i czy przy­pad­kiem nie jest to trud­niejsze czy bardziej męczące od pra­cy do której trze­ba wychodz­ić. Wiele osób ma marze­nie by nigdy nie wychodz­ić do pra­cy ale nie zawsze wyglą­da to tak cud­own­ie i wspaniale. Dlat­ego trochę o tym roz­maw­iamy — Paweł jako człowiek pracu­ją­cy już wyłącznie w domu i Zwierz jako człowiek łączą­cy pracę w domu z pracą “na mieś­cie”. Oczy­wiś­cie nie mówimy tylko o tym. Pamię­tamy by pogadać z wami o Nocy Muzeów czy o Tar­gach Książ­ki na które ostat­nio wpadliśmy (tak Zom­bie i Zwierz w jed­nym mieś­cie. Miłego słucha­nia!

Ps: Zwierz jest w Poz­na­niu i będzie wam donosił z fron­tu bloger­s­kich dyskusji!

8 komentarzy
0

Powiązane wpisy