Home Ogólnie Wesołego święta niepodległości czyli zwierza notka bardzo krótka

Wesołego święta niepodległości czyli zwierza notka bardzo krótka

autor Zwierz

Hej

Zwierz życzy wam drodzy czytel­ni­cy wesołego świę­ta niepodległoś­ci. Zwierz z okazji tego świę­ta nie bierze udzi­ału w żad­nej man­i­fes­tacji ani też nie śpiewa hym­nu ani nie macha flagą tylko idzie do zna­jomych by się  dobrze baw­ić. Zdaniem zwierza to najlep­szy sposób cieszenia się tym że od 92 lat moż­na się pochwal­ić włas­nym niepodległym państ­wem. Tak więc zwierz zni­ka i jutro powró­ci znów by męczyć was swoi­mi wpisa­mi. Jeśli tęskni­cie za wpisem na tem­at ( pop­kul­tur­al­ny rzecz jas­na( wstąp­cie na zaprzy­jaźnionego blo­ga Omnia et Nihil ( link z boku pod zakład­ką krewni i zna­jo­mi kró­li­ka) i przeczy­ta­j­cie świet­ny wpis o najz­abawniejszych skeczach jakie ist­nieją ( zwierz podziela uwiel­bi­enia autor­ki dla Mon­ty Pythona i uważa że skecz z Hisz­pańską Inkwiz­y­cją należy do dziedz­ict­wa kul­tu­ry zachod­niej). Zwierz leci. Baw­cie się dobrze i pamię­ta­j­cie że nawet jeśli aura nam nie sprzy­ja ( jak co roku) to mimo wszys­tko jest to świę­to radosne ( przy­na­jm­niej z założe­nia).
0 komentarz
0

Powiązane wpisy