Home Ogólnie Zwierz ponownie świąteczny czyli same miłe rzeczy

Zwierz ponownie świąteczny czyli same miłe rzeczy

autor Zwierz

Hej

Zwierz postanow­ił kon­tyn­uować dobrą trady­cję składa­nia wam dziś życzeń a nie zale­wa­nia nowy­mi fak­ta­mi na tem­at tego co zwierz pop­kul­tur­al­nego zaob­ser­wował. A dzieje się tak dlat­ego że zaję­ty lep­i­e­niem uszek i zaglą­daniem pod choinkę zwierz na żadne obserwac­je nie miał cza­su. Życzę wam więc byś­cie w te świę­ta nie mieli w sobie ani odrobiny sno­biz­mu która przeszkodzi wam zjeść o jed­ną por­cję więcej, nie poz­woli cieszyć się ponown­ie oglą­danym Kevinem Samym w Domu i skakać jak dziecko gdy pod choinką wylą­du­je coś cud­own­ie pop­kul­tur­al­nego ( a jeszcze bardziej zwierz życzy wam by był to dowód że wasza rodz­i­na jed­nak trochę coś o was wie). Ciesz­cie się, oglą­da­j­cie telewiz­je, spędź­cie pół dnia przed kom­put­erem sprawdza­jąc ile etapów może­cie prze­jść zan­im rodz­i­na zauważy że jakoś nie daje­cie znaku życia.Ale tak naprawdę zwierz który zawsze ucieka przed rzeczy­wis­toś­cią życzy wam by choć przez te kil­ka dni rzeczy­wis­tość była tak miła, ciepła i przepełniona wszys­tkim co dobre żeby wam się nie chci­ało od niej uciekać. W sum­ie czyż nie od tego są świę­ta?
Tego życzy wam
Wasz zwierz czyli Ratyzbona czyli Kasia 
0 komentarz
0

Powiązane wpisy