Home Książki Ja piszę wy czytacie czyli powrót powieści w odcinkach

Ja piszę wy czytacie czyli powrót powieści w odcinkach

autor Zwierz
Ja piszę wy czytacie czyli powrót powieści w odcinkach

Cześć

 

Dzisiejszy wpis jest trochę inny. Nie będę wam niczego recen­zować, ani pole­cać. Nie będę też snuła daleko idą­cych reflek­sji nad stanem świa­ta. Wręcz prze­ci­wnie dziś chci­ałam was zaprosić do eskapiz­mu. Uświadomiłam sobie, że zupełnie zapom­ni­ałam o was — moich stałych czytel­nikach, którzy być może nie śledzą mnie we wszys­t­kich social medi­ach. Chci­ałabym was przeprosić. Cza­sem człowiekowi wyda­je się, że już wszys­tkim powiedzi­ał a zapom­i­na o jakimś miejs­cu, które prze­cież jest bard­zo ważne.

 

Jak może pamięta­cie równo rok temu uciekałam od lock­downu pisząc moją pier­wszą powieść w odcinkach — była to opowieść przy­jem­na Hol­ly­woodz­ka i moim zdaniem bard­zo przy­jem­na — ide­al­na na moment kiedy człowiek chci­ał­by być gdzieś daleko od tych wszys­t­kich zmartwień związanych z wirusem i chorobą. Całość tamtej zabawy może­cie przeczy­tać TUTAJ

Ponieważ cza­sy wciąż są trudne i człowiek wciąż się śred­nio czu­je z tym co dzieje się wokół nas chci­ałabym was do tej zabawy ponown­ie zaprosić. Tym razem też piszę ku pokrzepi­e­niu serc i znów staram się was tą opowieś­cią przy­tulić. W zeszłym roku ponieważ nie dało się wychodz­ić pisałam moją powieść codzi­en­nie ale w tym nie staw­iam sobie takich wyzwań. Mój pomysł jest taki, żeby pisać co dru­gi dzień, maksy­mal­nie co trze­ci. Wyda­je mi się też że ta his­to­ria będzie trochę dłuższa. Dlaczego? To już przekona­cie się sami w cza­sie lektury.

 

Wszys­tkie odcin­ki Nowej powieś­ci w odcinkach zna­jdziecie TUTAJ. Ale też może­cie oczy­wiś­cie znaleźć je u mnie na Face­booku. Pisanie tych tek­stów to także dla mnie uciecz­ka od lęków, niepoko­jów i bólów głowy związanych z lek­turą kole­jnych strasznych wiado­moś­ci ze świa­ta. NIe ukry­wam, że już ter­az — led­wie kil­ka dni po rozpoczę­ciu tej naszej przy­gody czu­ję się lep­iej bo moja głowa trochę bardziej wisi w świecie his­torii w odcinkach a trochę mniej w świecie nagłówków z prasy.

 

To jest w ogóle ciekawe, że po tylu lat­ach pisa­nia — a prze­cież już jed­ną trze­cią swo­jego życia piszę więcej niż nie piszę, wrzuce­nie tek­stu do inter­ne­tu może wiązać się z taki­mi emoc­ja­mi jak wtedy kiedy dopiero zaczy­nałam blo­gować. Wiem, że wyni­ka to przede wszys­tkim z tego, że tekst lit­er­ac­ki rezonu­je z czytel­nika­mi inaczej niż kry­ty­ka fil­mu czy seri­alu. Nie zmienia to jed­nak fak­tu, że miło odkryć, że te emoc­je w człowieku nie giną, że pisanie — w najróżniejszych for­ma­ch może spraw­iać aut­en­ty­czną daleko idącą radość, która powala jakoś wyr­wać się z codzi­en­noś­ci. Dlat­ego zawsze zachę­cam — do prób pisa­nia — nie dlat­ego, że każdy nasz tekst musi znaleźć czytel­ników czy wydaw­ców, ale częs­to samo zanurze­nie się w wymyśloną przez siebie opowieść przynosi ulgę. To czy komuś się spodo­ba czy nie jest dru­gorzędne wobec przy­jem­noś­ci jaką niesie za sobą przestaw­ie­nie mózgu na tory opowieś­ci. Wiem, że moje “powieś­ci” spraw­ia­ją mi przy­jem­ność nawet przed ich wrzuce­niem do sieci — bo łatwiej się zas­tanaw­iać nad kole­jnoś­cią zdarzeń niż nad tym czy człowiek w metrze który usi­adł obok ciebie przy­pad­kiem nie ma covid.

 

To w sum­ie tyle — mam nadzieję, że będzie się wam dobrze czy­tało ten tekst — czy tek­sty jeśli prze­gapil­iś­cie poprzed­nią his­torię. One są trochę dłuższe od opowiadań, trochę krót­sze od powieś­ci (dlat­ego nazy­wam je powieś­ci­a­mi w odcinkach), ot tak by było na co czekać, co pisać i czym odry­wać się od świata.

 

 

0 komentarz
2

Powiązane wpisy

Powieść w odcinkach 2

autor Zwierz

 

Moi drodzy kil­ka słów tytułem wstępu.

 

Od kilku lat chodzi mi po głowie his­to­ria zaw­ies­zona gdzieś pomiędzy długim opowiadaniem a powieś­cią. Kil­ka razy myślałam czy się za nią zabrać ale dopiero po sukce­sie ostat­niej “Powieś­ci w odcinkach” poczułam, że to może być dla was jakaś frajda

W obliczu sytu­acji w jakiejś się znaleźliśmy, gdzie wszyscy, łącznie ze mną, spędza­my więcej cza­su w stre­sie niż to powszech­nie dopuszczalne, i siedz­imy dłużej w domu niż ktokol­wiek chce  przyszło mi do głowy powró­cić do ekspery­men­tu sprzed roku.  “Powieść” pisana dla przy­jem­noś­ci — mojej i waszej, opowieść odcią­gała­by nas od myśle­nia o rzeczach złych i strasznych, dała­by trochę radoś­ci a jed­nocześnie — nie musi­ała­by speł­ni­ać najwyższych lit­er­ac­kich standardów.

 

Pomysł spotkał się z entuz­jasty­cznym przyję­ciem na mojej grupie, a poprzed­nie pode­jś­cie okaza­ło się naprawdę satys­fakcjonu­jące i stąd pomyślałam, że dlaczego by go nie zre­al­i­zować. To nie jest wiel­ka powieść mojego życia. Raczej inny rodzaj seri­alu na czas epi­demii. A czeka­jąc na to aż wyzdrowieje­my wszyscy może­my dobrze się baw­ić — przy­na­jm­niej taką mam nadzieję.

ROZDZIAŁ I

ROZDZIAŁ II

ROZDZIAŁ III

ROZDZIAŁ IV

ROZDZIAŁ V

ROZDZIAŁ VI

ROZDZIAŁ VII

ROZDZIAŁ VIII

ROZDZIAŁ IX

ROZDZIAŁ X

ROZDZIAŁ XI

ROZDZIAŁ XII

RODZDZIAŁ XIII

0 komentarz
0
judi bola judi bola resmi terpercaya Slot Online Indonesia bdslot
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

Kunjungi Situs bandar bola online terpercaya dan terbesar se-Indonesia.

liga228 agen bola terbesar dan terpercaya yang menyediakan transaksi via deposit pulsa tanpa potongan.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik. Daftar Nama Situs Judi Bola Resmi QQCuan
situs domino99 Indonesia https://probola.club/ Menyajikan live skor liga inggris
agen bola terpercaya bandar bola terbesar Slot online game slot terbaik agen slot online situs BandarQQ Online Agen judi bola terpercaya poker online